Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Geocoin, nová kvalita cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí
Geocoin, nová kvalita cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí
Využitie internetových nástrojov je čoraz populárnejšie pri tvorbe turistických produktov. V súlade s týmto trendom partneri mikroprojektu pripravili 4 nové aplikácie – Karpatská gilda, Poklad Lubaczowskej zeme, Sobieskeho poklad a Tajomstvo Karpát. Sú to neobyčajné hry typu LARP, ktoré využívajú questy a rozšírenú realitu, sú návrhom atraktívnych prehliadok a zároveň sú nezvyčajnou formou turistiky a propagácie regiónu. To umožňuje osloviť mladých odberateľov a zachovať kultúrne a prírodné dedičstvo v neporušenom stave.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-07-2018
Dokončenie projektu
30-06-2019
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/II/B/0124
Oprávnený rozpočet
112 840,20 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
95 914,17 EUR

Úspechy projektu

1. Vypracovanie a zaimplementovanie historickej hry geocoin a stolnej hry „Karpatská gilda“.
2. Vypracovanie a zaimplementovanie hry geocoin „Poklady lubaczowskej zeme“ upravením 8 questov, ktoré sú už zavedené v lubaczowskej oblasti.
3. Vypracovanie hry LARP a geocoin „Sobieskeho poklad“.
4. Vypracovanie hry geocoin „Tajomstvá Karpát“.
5. Organizácia 1. cezhraničného festivalu terénnych hier a nových technológií v turistike v lubaczowskej oblasti.

Vedúci partner

Partneri projektu

Galéria

Webová stránka projektu:

https://geocoinpro.com/

Lokalizácia projektu