Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Vaše miesta. Vaše dedičstvo. Jarosławská oblasť – Svidník – Tvorba nových cezhraničných turistických produktov
Multikultúrna cesta, Cesta veľkých historických udalostí, Cesta zemianstva, Cesta meštianskej kultúry a Cesta zabudnutého dedičstva – týchto päť cezhraničných turistických produktov vzniklo na základe objektov kultúrneho dedičstva. Každý z nich bol označený pomocou informačných tabúľ. V rámci projektových aktivít bola tiež vytvorená webová stránka a sprievodca, v ktorom sa uvádza 85 najzaujímavejších miest a objektov okresu Jasło a Svidník.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-07-2018
Dokončenie projektu
30-06-2019
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/II/A/0123
Oprávnený rozpočet
58 425,00 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
49 661,25 EUR

Úspechy projektu

  1. Vytvorenie multikultúrnej cesty.
  2. Vytvorenie cesty veľkých historických udalostí.
  3. Vytvorenie cesty meštianskej kultúry.
  4. Vytvorenie cesty zabudnutého dedičstva.
  5. Vytvorenie sprievodcov novými turistickými produktmi vo forme publikácie a internetového portálu.

Vedúci partner

Powiat Jarosławski

Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
+421 16 62 46 200
powiat.jaroslawski.pl

Partneri projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Galéria

Film

Webová stránka projektu:

www.jaroslawski.pl

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová