Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Krása, ktorou sa chceš podeliť - trasou vojaka Švejka
V centre obce Fredropol vzniklo vďaka mikroprojektu reprezentačné námestie, ktoré nadväzuje na dejiny rodiny Fredrovcov. Malé námestie bolo spolu s drevenými besiedkami, lavičkami, okrasnými rastlinami navrhnuté v tvare erbu Fredropola. V partnerskej obci Ľubiša na Slovensku bola zrealizovaná podobná investícia zasvätená Michalovi Kováčovi – prvému prezidentovi Slovenskej republiky, ktorý sa narodil práve v tejto obci. Realizácia projektu prispela k propagácii turistickej ponuky založenej na forme cykloturistiky. Dodatočne boli spoločne zorganizované cezhraničné podujatia.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-06-2018
Dokončenie projektu
30-09-2019
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/II/B/0116
Oprávnený rozpočet
123 227,32 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
99 998,96 EUR

Úspechy projektu

  1. Výstavba námestia Aleksandra Fredry spolu so sprievodnou infraštruktúrou a odpočívadlom pre cyklistov
  2. Rozšírenie námestia Michala Kováča: výstavba altánku a odpočívadla pre cyklistov
  3. Osadenie tabule s turistickými mapami partnerských obcí a tabule s priebehom cyklotrasy „Po stopách dobrého vojaka Švejka“ a trás spájajúcich obec Ľubiša a Fredropol.
  4. Organizácia podujatí propagujúcich chodník Po stopách vojaka Švejka v Poľsku a na Slovensku.
  5. Organizácia cyklistickej túry na trase „Dobrého vojaka Švejka“.
  6. Organizácia workshopov na záver projektu.

Vedúci partner

Gmina Fredropol

Fredropol 15
37-734 Fredropol
+48 16 67 19 817
fredropol.pl 

Partneri projektu

Obec Ľubiša

Ľubiša 129
067 11 Ľubiša
+421 91 87 51 671
obeclubisa@obeclubisa.sk
obeclubisa.sk

Galéria

Film

Lokalizácia projektu