Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Karpatské výtvarné plenéry
Projekt bol pripravený pre neprofesionálnych umelcov. Vďaka naplánovaným aktivitám mali možnosť odzrkadliť krásu prírody a bohatstvo kultúrneho a historického dedičstva karpatskej oblasti. V mikroprojekte vzniklo 40 nezvyčajných obrazov, ktoré zobrazujú malebné krajinky a pamiatky regiónu pohraničia. Medzi výsledkami realizácie projektu treba uviesť vzájomnú výmenu skúseností a obohatenie zručností umelcov.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
01-05-2018
Dokončenie projektu
31-03-2019
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/II/B/0114
Oprávnený rozpočet
17 896,50 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
15 212,01 EUR

Úspechy projektu

  1. Organizácia slovensko-poľského maliarskeho plenéru v Stropkove
  2. Organizácia poľsko-slovenskej konferencie v Krasnej v obci Korczyna

Vedúci partner

Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie

Rynek 18a
38-420 Korczyna
+48 13 43 54 384
gok@korczyna.pl

Partneri projektu

Mesto Stropkov

Hlavna 38/2
091 01 Stropkov
+421 54 48 68 800
mesto@stropkov.sk
www.stropkov.sk

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová