Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Podnikateľské pohraničie – poľsko-slovenská vzdelávacia iniciatíva
V rámci projektu boli založené a využité na vyučovanie podnikania plne vybavené simulačné firmy, tieto firmy vznikli v rámci štruktúry projektových partnerov. Zapojenie stacionárnych a e-learningových školení zameraných na odborné vzdelávanie malo pozitívny vplyv na propagovanie výhod vyplývajúcich z celoživotného vzdelávania a zo záujmu o samostatnú zárobkovú činnosť.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-07-2017
Dokončenie projektu
30-06-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/3/I/B/0094
Oprávnený rozpočet
87 905,64 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
74 719,79 EUR

Úspechy projektu

1. Školiace aktivity v Poľsku a vytvorenie simulačnej firmy
2. Organizácia kurzov (tvorených stacionárnym a e-learningovým školením)
3. Vytvorenie v ZSKU v Krosne a v HOS Bardejov plne vybavených simulačných firiem
4. Organizácia konferencie, počas ktorej boli prezentované informácie o priebehu a výsledkoch projektu a kurzy na platforme Moodle

Vedúci partner

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

Czajkowskiego 49
38-400 Krosno
+48 13 43 68 821

Partneri projektu

Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov

Rhodyho 6
085 01 Bardejov
+421 54 47 22 275
hosbardejov@gmail.com 

www.hosbardejov.sk

Galéria

Lokalizácia projektu