Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Nový rozmer vzdelávania
Nový rozmer vzdelávania
Cieľom mikroprojektu bolo vyplniť vzdelávaciu medzeru v odborných a špecializovaných školách v Poľsku a na Slovensku. Partneri vybavili stanoviská v digitálnom jazykovom laboratóriu dodatočnými zariadeniami, ktoré poskytli žiakom šancu nájsť príležitosti pre seba na pracovnom trhu v budúcnosti. Realizácia naplánovaných aktivít (cyklus školení, stretnutia, profesijné poradenstvo, workshopy zamerané na plánovanie kariéry) mala pozitívny vplyv na žiakov vybraných odborných škôl na poľskej a slovenskej strane. Získali poznatky a zručnosti, ktoré im umožnia nájsť príležitosti pre seba na pracovných trhoch.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-04-2017
Dokončenie projektu
30-06-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/3/I/A/0057
Oprávnený rozpočet
56 260,20 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
47 821,17 EUR

Úspechy projektu

1. Organizácia cyklu školení
2. Organizácia integračného stretnutia poľskej a slovenskej mládeže „Spoznajme sa bližšie“
3. Príprava publikácie „Pripravenosť mládeže na psychosociálnu a odbornú aktívnosť“
4. Organizácia workshopov plánovania kariéry
5. Organizácia fotosúťaže „Fotka z pohraničia“

Vedúci partner

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

Miłocińska 40
35-232 Rzeszów
+48 17 86 60 430
wsie.edu.pl 

Partneri projektu

Obcianske zdruzenie SPEKTRUM-VYCHOD

Banícka 1489/2 
052 01 Spišská Nová Ves
+421 90 54 80 113, +421 90 54 87 041

Galéria

Film

Materiály

Lokalizácia projektu