Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Mystika Karpatských Miest - Vytvorenie Turistického Produktu Karpatských Miest na základe prírodnéh
Aktivity realizované v rámci projektu riešili problémy v mestách Jarosław a Svidník, akú sú: nedostatok inovatívnych produktov cestovného ruchu, nedostatočná propagácia a nízka úroveň znalostí o využívaní kultúrneho dedičstva. Vďaka realizácii projektu boli vytvorené webové stránky, mobilná aplikácia s audiosprievodcami a mestské hry. Zorganizovali sa aj workshopy a umelecký plenér.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-04-2017
Dokončenie projektu
31-05-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0088
Oprávnený rozpočet
95 398,80 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
81 088,96 EUR

Úspechy projektu

  1. Organizácia maliarskeho plenéru spojená s výstavou a konferenciou o Svidníku.
  2. Účasť na medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu vo Vroclave a Bratislave.
  3. Vytvorenie turistickej mobilnej aplikácie pre Jarosław a Svidník.

Vedúci partner

Gmina Miejska Jarosław

Rynek 1
37-500 Jarosław
+48 16 62 48 777
kancelaria@um.jaroslaw.pl
www.jaroslaw.pl

 

Partneri projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Galéria

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová