Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Cez kopec k susedo
Vďaka realizácii projektu sa zmodernizoval žltý chodník na vrchol Baranie (kopec) na oboch stranách hranice, čím sa stal atraktívnejším. Na poľskej strane sa z časti žltej turistickej trasy oddelila prírodná a kultúrna trasa "Olchowiec" a rozšírila sa o ďalší úsek. Náučný chodník bol napojený na žltú značku na slovenskej strane cez Baranie. Žltá trasa na slovenskej strane bola upravená na Vyšnú Pisanú a napojená na červenú trasu. S cieľom zatraktívniť turistiku pre turistov boli chodník a cesta vybavené turistickou infraštruktúrou: informačnými tabuľami, lavičkami, miestom na táborák s lavičkami, smerovými tabuľami. Bol vytvorený aj mobilný sprievodca.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-04-2017
Dokončenie projektu
31-03-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0084
Oprávnený rozpočet
47 069,03 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
40 008,66 EUR

Úspechy projektu

  1. Modernizácia žltej značky na poľskej a slovenskej strane.
  2. Vytvorenie mobilného sprievodcu na poľskej a slovenskej strane v trojjazyčnej verzii (slovenskej, poľskej a anglickej).

Vedúci partner

Gmina Dukla

Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
+48 13 43 29 100
dukla.pl 

Partneri projektu

Obec Vyšná Pisaná

Vyšná Pisaná 16
090 01 Kapišová
+421 54 75 94 291

Galéria

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová