Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Cesta historických receptov
V rámci realizácie mikroprojektu bola vytýčená nová turistická trasa: Cesta historických receptov, ktorá vedie cez Podkarpatské vojvodstvo a severné Slovensko. Trasa spája miesta spojené s remeselnou výrobou regionálnych produktov, ako sú pivá, vína, prírodné likéry, medovina a tradičné občerstvenie a jedlá. Aktivity projektu zahŕňali aj organizáciu workshopov a konferencií pre partnerov projektu, vytvorenie internetovej stránky s trasou a špecializovanej aplikácie. O trase boli vydané aj tlačené materiály: sprievodca, brožúra a mapa trasy.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-05-2017
Dokončenie projektu
30-04-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0069
Oprávnený rozpočet
67 428,60 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
49 998,30 EUR

Úspechy projektu

  1. Vytvorenie Cesty historických receptov a implementácia značky Cesty.
  2. Organizácia workshopu.
  3. Organizácia konferencie „Cesta historických receptov“.
  4. Vytvorenie webového sídla Cesty a tematickej aplikácie.

Vedúci partner

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Grunwaldzka 2
35-068 Rzeszów
+48 17 85 20 009
prot@podkarpackie.travel
www.podkarpackie.travel 

Partneri projektu

Karpatský Euroregión Slovensko-Sever

Duchnovičovo námestie č.1
080 01 Prešov
+421 90 54 56 403

Galéria

Materiály

Webová stránka projektu:

http://receptury.podkarpackie.travel/

Lokalizácia projektu