Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Spojme hory a kultúru
Realizácia tohto projektu je reakciou na potrebu rozvíjať nové formy propagácie, ktoré by prehĺbili úroveň poznania multikultúrnosti pohraničia. Partneri vytvorili mobilnú aplikáciu, ktorá je zbierkou poznatkov o pamiatkach, dejinách, podujatiach a kultúrnom živote v oboch regiónoch. Uskutočnilo sa aj niekoľko aktivít, ako napríklad workshopy pre zástupcov inštitúcií, mimovládnych organizácií a miestnych lídrov, multikultúrne podujatie a festival.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-03-2017
Dokončenie projektu
31-12-2017
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0067
Oprávnený rozpočet
113 913,94 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
96 826,84 EUR

Úspechy projektu

  1. Organizácia novinárskeho a mediálneho workshopu.
  2. Vytvorenie mobilnej aplikácie obsahujúcej informácie o mnohých kultúrach a najdôležitejších podujatiach v pohraničnej oblasti.
  3. Realizácia workshopu, počas ktorého sa študenti oboznámili s metodikou questov.
  4. Organizácia festivalu „Vydolujme naše poklady“.
  5. Organizácia festivalu „Nech nás kultúry spoja“.

Vedúci partner

Powiat Bieszczadzki

Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
+48 13 47 12 500
powiat@bieszczadzki.pl
www.bieszczadzki.pl

Partneri projektu

Galéria

Lokalizácia projektu