Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Folklór je naše spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo
Projekt reagoval na potrebu rozšíriť poznatky o spoločnom prírodnom a kultúrnom dedičstve. Partneri mikroprojektu sa rozhodli organizovať workshopy varenia, ľudových remesiel, integračné stretnutia a návštevy prírodných, kultúrnych a náboženských pamiatok. Vďaka realizovaným úlohám sa podarilo priblížiť obyvateľom poľsko-slovenského pohraničia ich spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo a zachrániť pred zabudnutím chute regionálnych jedál, hudobný folklór a ľudové remeslá.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Aktivity v prospech spoločnej ochrany prírodného prostredia
Začiatok projektu
01-05-2017
Dokončenie projektu
30-09-2017
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0066
Oprávnený rozpočet
49 938,00 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
42 447,30 EUR

Úspechy projektu

  1. Organizácia poľsko-slovenskej májovej slávnosti.
  2. Organizácia výletu po okolí Dubiecka.

Vedúci partner

Gmina Dubiecko

Przemyska 10
37-750 Dubiecko
+48 16 65 11 156

Partneri projektu

Obec Smilno

Smilno 194
086 33 Zborov
+421 54 47 98 202
ou@smilno.sk

Galéria

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová