Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Po stopách cezhraničných remeselníkov
Súčasťou mikroprojektu boli workshopy s názvom "Umelecké tkanie" a "Čaro plstenia", ktoré účastníkom priblížili svet umeleckého textilu. Okrem toho sa konal aj jarmok remesiel. Návštevníci si mohli pozrieť výsledky workshopov a na chvíľu sa stať remeselníkom z minulosti.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-06-2017
Dokončenie projektu
31-05-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0065
Oprávnený rozpočet
55 768,81 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
47 403,48 EUR

Úspechy projektu

  1. Príprava koncepcie fungovania Tkáčskeho centra v Przeworsku.
  2. Organizácia workshopu „Umelecké tkanie”.
  3. Organizácia Jarmoku remesiel.

Vedúci partner

Gmina Miejska Przeworsk

Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
+48 16 64 87 844

Partneri projektu

Regionálna rozvojová agentúra Svidník

MUDr. Pribulu 1
089 01 Svidník
+421 54 78 81 390
rrask@vl.sk
rrasvidnik.sk 

Galéria

Webová stránka projektu:

http://sladamitkaczy.pl/

Lokalizácia projektu