Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo v povodí Wisłok a Ondava
Výsledkom projektu bola obohatená cezhraničná ponuka, ktorá prispela k efektívnejšiemu využívaniu prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia. Vďaka realizácii projektu bol vytýčený chodník pre vozový park v povodí Visly a vodný turistický chodník a konský chodník v povodí Ondavy. Vytvorila sa aj malá infraštruktúra pod hradom Čičva. Na poľskej strane boli vybudované kultúrne pamiatky a integračné centrum pre deti. Partneri zorganizovali aj niekoľko podujatí propagujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-03-2017
Dokončenie projektu
28-02-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0062
Oprávnený rozpočet
118 597,83 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
99 989,82 EUR

Úspechy projektu

  1. Vybavenie rekreačnej a kultúrnej infraštruktúry v povodí Ondavy.
  2. Zorganizované boli kupecké jarmoky v Rymanowe, Jaćmierze, Besku a Bukowsku.
  3. Organizácia integračných a vzdelávacích podujatí propagujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo v povodí Ondavy.

Vedúci partner

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka"

Bieszczadzka 21
38-530 Zarszyn
+48 13 46 70 075
dorzeczewisloka@op.pl
www.dorzeczewisloka.pl

Partneri projektu

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavovo námestie č. 7
026 01 Dolný Kubín
+421 43 58 64 780
rezervacie@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego

Rudawka Rymanowska 7
38-480 Rymanów

Galéria

Film

Lokalizácia projektu