Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Babia Hora Trails
Babia Hora Trails
„Babia GóraTrails“ je komplex 20km horských cyklotrás, tzv. singletrackov, ktoré vznikli v spolupráci gminy Zawoja so slovenskou obcou Oravská Polhora, spolu s podpornou infraštruktúrou: cyklistická dráha typu pumptrack, cyklopark, technicko-sociálna budova a označenie existujúcich obecných a lesných ciest, s cieľom spojiť obidve obce.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Začiatok projektu
02-01-2017
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0072/16-00
Oprávnený rozpočet
810 510,93 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
688 934,18 EUR

Úspechy projektu

  • Bolo vybudovaných takmer 30 km nových cyklotrás, a ďalších 30 km bolo zmodernizovaných,
  • Vznikli dve Centrá integrácie cyklistov

Vedúci partner

Gmina Zawoja

Zawoja 1307
34-222 Zawoja
+48 33 8775015
sekretariat@zawoja.ug.pl
www.zawoja.ug.pl

Partneri projektu

Obec Oravská Polhora

Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora
+421 43 55 21 781
starosta@oravskapolhora.sk

Galéria

Film

Webová stránka projektu:

http://www.babiagoratrails.com/

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová