Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Tradičné chute Karpát – dedičstvo pohraničia pre rozvoj
Projekt predpokladal aktivity, ktoré šírili poznatky o tradičných kulinárskych a vinárskych výrobkoch z poľsko-slovenského pohraničia a ich širokú propagáciu. V Krynici Zdroji sa uskutočnilo Ekonomické fórum, ktoré významne prispelo k zvýšeniu záujmu o víno a kulinárske výrobky poľsko-slovenského pohraničia. Boli tiež vypracované usmernenia pre produkt cestovného ruchu Carpathia&Slow Beskid.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Začiatok projektu
06-09-2016
Dokončenie projektu
30-04-2017
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0001
Oprávnený rozpočet
58 326,60 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
49 577,61 EUR

Úspechy projektu

  1. Zorganizovanie propagačnej expozície kulinárskeho a vinárskeho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia na XXVI. Ekonomickom fóre v Krynici Zdroji.
  2. Organizácia seminára s názvom „Taste of Tradition“ o kulinárskom a vinárskom dedičstve poľsko-slovenského pohraničia.
  3. Tvorba turistického produktu Carpathia&Slow Beskid spolu s imidžovou brožúrou vyvíjaného produktu.

Vedúci partner

Fundacja ENO Carpathian

Kombornia 1
38-420 Korczyna
+48 13 43 54 289
fundacja@enocarpathian.eu
www.enocarpathian.eu

Partneri projektu

Obec Brekov

Brekov 226
066 01 Humenné
+421 57 29 09 057
obec@brekov.sk
www.brekov.sk

Galéria

Lokalizácia projektu