Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Prírodné a kultúrne dedičstvo - značka poľsko-slovenského pohraničia
Hlavným cieľom mikroprojektu bolo zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti pre turistov. V rámci týchto aktivít bola zmodernizovaná cezhraničná trasa pre kone a koče a vínna trasa. Takto vznikli nové turistické produkty. V historickom parku Posady Zarszyńskej bol vytvorený "Quest" a náučný chodník kultúrneho a prírodného dedičstva. V Demjate vznikol turistický a rekreačný park.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-03-2017
Dokončenie projektu
28-02-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0060
Oprávnený rozpočet
108 670,65 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
92 370,05 EUR

Úspechy projektu

  1. Vytvorenie turistického a rekreačného parku v Demjate.
  2. Integračné a vzdelávacie podujatia a propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva.
  3. Vytvorenie Questingu.

Vedúci partner

Gmina Zarszyn

Bieszczadzka 74
38-530 Zarszyn
+48 13 46 71 001
sekretariat@zarszyn.pl
zarszyn.pl 

Partneri projektu

Obec Demjata

Demjata 129
082 13 Demjata
+421 51 77 89 813
obec@obecdemjata.sk
www.obecdemjata.sk

Galéria

Lokalizácia projektu