Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Poľsko-slovenské cestovanie v čase
Projekt sa realizoval s cieľom zviditeľniť a spropagovať pohraničnú oblasť pre miestnych obyvateľov a turistov a zatraktívniť ju. Súčasťou úlohy bolo vytvorenie animovaného filmu v 3D technológii, ktorý predstavil vývoj dejín mesta Zagórz s osobitným dôrazom na témy spoločné (univerzálne) pre karpatský región. Na Slovensku sa uskutočnila historická rekonštrukcia bojov z prvej svetovej vojny v pohraničí.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-06-2017
Dokončenie projektu
30-11-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0058
Oprávnený rozpočet
77 736,00 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
66 075,59 EUR

Úspechy projektu

  1. Výroba filmu s využitím 3D technológie zachytávajúceho vývoj histórie mesta Zagórz.
  2. Rekonštrukcia bitiek z prvej svetovej vojny.
  3. Zorganizovanie záverečnej konferencie projektu.
  4. Vydanie knihy mestom Medzilaborce.

Vedúci partner

Gmina Zagórz

3 Maja 2
38-540 Zagórz
+48 13 46 22 062
urzad@zagorz.pl
www.zagorz.pl

Partneri projektu

Mesto Medzilaborce

Mierová 326/4
068 01 Medzilaborce
+421 57 74 60 111
info@medzilaborce-urad.sk
www.medzilaborce-urad.sk

Galéria

Film

Lokalizácia projektu