Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Na návšteve v Medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karpaty” – lepšie ju poznať, účinnejšie chrániť
Hlavným cieľom projektu bolo posilniť spoluprácu medzi poľskými a slovenskými lokálnymi komunitami na území "Východných Karpát" v oblasti ochrany prírody a krajiny a environmentálnej výchovy. V rámci programu "Strážcovia hôr" boli zorganizované školenia pre mladých ľudí a dospelých. Tie sa uskutočnili na cezhraničných trasách, čo pomohlo vybudovať podporu verejnosti pre ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničných oblastí. To umožnilo výmenu skúseností a rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu a vzdelávania.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-06-2017
Dokončenie projektu
31-05-2018
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0052
Oprávnený rozpočet
58 496,34 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
49 721,88 EUR

Úspechy projektu

  1. Realizácia programu "Strážcovia hôr".
  2. Vytvorenie mobilnej aplikácie integrovanej s turistickou a prírodnou mapou a sprievodcom.
  3. Organizácia podujatia propagujúceho mikroprojekt.
  4. Aplikácia „Bieszczady & MRB Východné Karpaty” bola ocenená na podujatí Mobile Trends Awards 2018.

Vedúci partner

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19
38-713 Lutowiska
+48 13 46 10 610
dyrekcja@bdpn.pl
www.bdpn.pl

Partneri projektu

Národný park Poloniny

Mieru 193
067 61 Stakčín
+421 57 76 24 424
info@regionpoloniny.sk
www.nppoloniny.sopsr.sk

Galéria

Lokalizácia projektu