Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Naše Karpaty – budúcnosť staviame na základoch multikultúrnej minulosti
Naše Karpaty – budúcnosť staviame na základoch multikultúrnej minulosti
Projekt bol zameraný najmä na propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti medzi mladými ľuďmi a miestnou komunitou v Poľsku a na Slovensku. Mládež sa oboznamovala s prvkami spoločnej histórie, kultúry a prírody, a spoznávala významné miesta pohraničia. Mládež sa zúčastňovala workshopov a terénnych aktivít s názvom „História, geografia a kultúra pohraničia“ a následne sa podieľal na propagácii širšiemu publiku prípravou publikácií, účasťou na vzdelávacích hrách, či „Pikniku nad hranicami“. Vzdelávanie mladých ľudí a podpora spolupráce prispeli k integrácii miestnej komunity žijúcej na oboch stranách hranice.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Spoločné štandardy v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
Začiatok projektu
01-03-2017
Dokončenie projektu
31-12-2017
Číslo projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0047
Oprávnený rozpočet
51 736,88 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
43 976,34 EUR

Úspechy projektu

  1. Organizácia workshopu a terénnych aktivít „História, geografia a kultúra pohraničia”.
  2. Organizácia tematických výletov – hľadanie spoločných čŕt pohraničia.
  3. Organizácia workshopu písania ikon, questingu, vokálneho aj gastronomického workshopu v Poľsku.
  4. Organizácia tkáčskych dielní, workshop spoznávania byliniek/rastlín a ich využitie, workshop regionálnych tancov a gastronomický workshop na Slovensku.
  5. Organizácia poľsko-slovenského pikniku.

Vedúci partner

Zespół Szkół Licealnych im. J. Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych

Mikołaja Kopernika 4
38-700 Ustrzyki Dolne
+48 13 46 11 306
loustrzyki.edu.pl 

Partneri projektu

Gymnasium Giraltovce

Dukelská 26/30
087 01 Giraltovce
+421 54 73 22 325
spojenaskola@giraltovce.sk
gymgir.edupage.org

Galéria

Lokalizácia projektu