Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
„Pri ceste na dedine
„Pri ceste na dedine" - v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielni
Orava a Sądecký kraj sú regiónmi, ktoré spája prítomnosť priemyselných podnikov a remeselných dielní vo vidieckom prostredí. Väčšina budov spolu s vybavením je nenávratne zničených, a ochrana dávnych priemyselných odvetví a remesiel spočíva v rekonštrukcii objektov a zariadení na základe dochovaných fotografií, príp. archívnych dokumentov. Je nevyhnutná ochrana dedičstva prostredníctvom obnovy, rekonštrukcie priemyselných, remeselných objektov s vybavením a rozširovania poznatkov o nich prostredníctvom vytýčenia cezhraničného chodníka vidieckeho priemyslu a remesiel, ako nového produktu cestovného ruchu pohraničia.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Cezhraničné produkty cestovného ruchu
Začiatok projektu
01-01-2017
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0070/16-00
Oprávnený rozpočet
1 520 267,24 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
1 292 226,93 EUR

Úspechy projektu

  • Vznikol Chodník vidieckeho priemyslu a remesiel
  • Bolo zrekonštruovaných a obnovených 22 kultúrnych objektov s vybavením

Vedúci partner

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, b.n.
34-484 Zubrzyca Górna
+48 18 28 527 09
biuro@orawa.eu
www.orawa.eu

Partneri projektu

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavovo námestie č. 7
026 01 Dolný Kubín, Slovensko
+421 43 58 64 780
rezervacie@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Slovenské národné múzeum

Vajanského nábrežie 2
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava
+421 22 04 69 114
monika.friedova@snm.sk
www.snm.sk

Múzeum oravskej dediny w Zuberecu

Brestová 850
027 32 Zuberec
+421 43 53 95 149
muzeum@zuberec.sk
www.muzeum.zuberec.sk

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Jagiellońska 56
33-300 Nowy Sącz
+48 18 44 37 708, 18 44 37 865
sekretariat@muzeum.sacz.pl 
www.muzeum.sacz.pl

Galéria

Film

Webová stránka projektu:

http://przywiejskiejdrodze.eu/

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová