Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk
Rašeliniská vrchoviskové - európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia
Vysoké rašeliniská sú mimoriadnym javom v európskom meradle – vzácny prírodný unikát, ktorý nemá obdoby na horských územiach celého kontinentu. Zachoval sa tu svet zriedkavých rastlín a chránených druhov zvierat. Výzvou bolo zachovanie rovnováhy medzi ochranou rašelinísk a ich efektívnym využitím a sprístupnením miestnej komunite a turistom. V reakcii na to vznikli 2 múzeá: v Chochołowe a na Oravskom hrade.
Prioritná os
Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Podrobný cieľ programu
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Téma
Obiekty kulturalne
Začiatok projektu
01-03-2017
Dokončenie projektu
30-10-2018
Číslo projektu
PLSK.01.01.00-12-0052/16
Oprávnený rozpočet
1 071 986,12 EUR
Finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
911 188,11 EUR

Úspechy projektu

V rámci projektu:

  • vznikli 2 úseky peších a cyklistických chodníkov s celkovou dĺžkou 3,68 km,
  • bol zreštaurovaný vagón úzkorozchodnej železničky,
  • boli zmodernizované 2 pamiatkové budovy v Chochołowe a na Oravskom hrade s multimediálnymi expozíciami rašelinísk.

Vedúci partner

Gmina Czarny Dunajec

Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec
+48 18 26 13 540

Partneri projektu

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavovo námestie č. 7
026 01 Dolný Kubín
+421 43 58 64 780
rezervacie@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Galéria

Lokalizácia projektu

Kľúčové slová