Projekty Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Zmeniť jazyk

Mapa partnerov

Zoznam projektov

Názov projektu Vedúci partner Začiatok /
dokončenie projektu
Rozpočet projektu Prioritná os Témy projektu
„Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej 01-05-2019 - 30-04-2022 1 303 355,29 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Kultúrne trasy
Cezhraničné produkty cestovného ruchu
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
„Pri ceste na dedine" - v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielni Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 01-01-2017 - 30-10-2018 1 520 267,24 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Remeslá
Kultúrne trasy
Cezhraničné produkty cestovného ruchu
Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia Gmina Kościelisko 01-03-2018 - 31-07-2021 3 112 705,24 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Cezhraničné produkty cestovného ruchu
Kampanie promocyjne
E-produkty a e-služby
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát Muzeum Podkarpackie w Krośnie 01-02-2017 - 26-10-2018 1 255 785,16 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Kultúrne trasy
E-produkty a e-služby
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Kultúrne a prírodné atrakcie na Ceste okolo Tatier v obciach Szaflary a Podbiel Gmina Szaflary 02-01-2017 - 31-10-2017 115 805,41 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Babia Hora Trails Gmina Zawoja 02-01-2017 - 30-10-2018 810 510,93 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
E-produkty a e-služby
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Budatín-Strumień: spolupráca na pohraničí - II.etapa Žilinský samosprávny kraj 01-03-2017 - 30-10-2018 1 136 377,55 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Remeslá
Obiekty kulturalne
Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka - Čierne - Skalité - etapa 2 Gmina Istebna 03-10-2016 - 31-05-2018 2 781 209,76 EUR Trvalo udržateľná cezhraničná doprava Nowe i zmodernizowane drogi
Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy Mesto Krásno nad Kysucou 01-11-2016 - 30-10-2018 3 576 738,44 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Staviame-Jazdíme-Spoznávame Mesto Stará Ľubovňa 01-06-2017 - 31-05-2018 118 402,75 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie Obec Nová Bystrica 01-12-2019 - 30-11-2021 631 153,84 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Turistické chodníky
E-produkty a e-služby
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Eskapady na kniežacej ceste Gmina Miejska Jarosław 02-11-2016 - 30-10-2018 1 614 865,23 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Aktivity v prospech spoločnej ochrany prírodného prostredia
Edukacja transgraniczna
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
EtnoCarpathia Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 01-11-2019 - 30-06-2022 844 701,74 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cezhraničné produkty cestovného ruchu
E-produkty a e-služby
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
GAME JAM ako nová didaktická metóda. Zlepšenie kvality vzdelávania v oblasti nových technológií na poľsko-slovenskom pohraničí Uniwersytet Śląski w Katowicach 01-10-2019 - 30-09-2022 315 478,20 EUR Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania Edukacja transgraniczna
Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie 01-10-2018 - 31-08-2021 428 032,24 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Turistické chodníky
Cezhraničné produkty cestovného ruchu
E-produkty a e-služby
GreenFilmTourism Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 01-11-2020 - 31-10-2022 908 552,65 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Kultúrne trasy
Kampanie promocyjne
E-produkty a e-služby
Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej "Tatry" 01-10-2018 - 31-08-2021 4 706 601,92 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej "Tatry" 01-11-2016 - 30-04-2019 5 892 204,47 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Cezhraničné produkty cestovného ruchu
Kampanie promocyjne
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí Gmina Ropa 01-09-2019 - 30-04-2022 2 482 759,49 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Obiekty kulturalne
Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna - Stropkov Gmina Korczyna 01-04-2019 - 30-09-2021 405 048,21 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Kultúrne trasy
Cezhraničné produkty cestovného ruchu
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Komplexná ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v PL-SK pohraničí Obec Oravská Lesná 01-11-2019 - 31-10-2021 1 626 063,28 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Obiekty kulturalne
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Lesy nepoznajú hranice Stredná odborná škola lesnícka 01-10-2017 - 30-10-2018 279 926,8 EUR Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania Edukacja transgraniczna
Lepšie spojenia so sieťou TEN-T šanca pre rozvoj okresov Žywiec a Čadca Mesto Čadca 01-01-2018 - 30-09-2019 1 790 444,43 EUR Trvalo udržateľná cezhraničná doprava Nowe i zmodernizowane drogi
Spája nás príroda a kultúra Związek Euroregion "Tatry" 17-02-2016 - 30-06-2022 8 758 885,37 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Remeslá
Kultúrne trasy
Drevená architektúra
Turistické chodníky
Spája nás tanec Młodzieżowy Dom Kultury Rzeszów 01-06-2017 - 31-12-2017 97 128,18 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
MikroINTERREG - edu PL-SK Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej 17-02-2016 - 31-12-2022 1 165 151,98 EUR Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania Edukacja transgraniczna
MikroINTERREG PL-SK Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej 17-02-2016 - 31-12-2022 8 012 721,69 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Remeslá
Kultúrne trasy
Drevená architektúra
Turistické chodníky
Modernizácia cestného spojenia Snina - Medzilaborce - Krosno Powiat Krośnieński 03-10-2016 - 31-05-2018 4 422 330,63 EUR Trvalo udržateľná cezhraničná doprava Nowe i zmodernizowane drogi
Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo Województwo Podkarpackie 02-01-2020 - 31-05-2022 6 172 831,62 EUR Trvalo udržateľná cezhraničná doprava Nowe i zmodernizowane drogi
Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov - 2. etapa Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja 01-11-2017 - 31-10-2020 4 878 830,93 EUR Trvalo udržateľná cezhraničná doprava Nowe i zmodernizowane drogi
Modernizácia cestného spojenia Prešov – Bardejov – Gorlice Województwo Małopolskie 03-10-2016 - 31-05-2018 7 048 461,05 EUR Trvalo udržateľná cezhraničná doprava Nowe i zmodernizowane drogi
Muszyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 01-08-2019 - 31-07-2021 2 754 064,79 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Obiekty kulturalne
Muszyna, Kamenica, Lipany - posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 01-01-2017 - 30-10-2018 935 043,27 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Kultúrne trasy
Obiekty kulturalne
Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów 01-06-2018 - 30-09-2021 2 746 912,14 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Obiekty kulturalne
Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu 03-04-2017 - 28-09-2018 622 321,79 EUR Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania Edukacja transgraniczna
Moderné vzdelávanie o environmentálnych ohrozeniach ako predpoklad vytvorenia nových, špecializovaných pracovných miest Uniwersytet Śląski w Katowicach 01-06-2019 - 31-05-2022 932 011,80 EUR Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania Edukacja transgraniczna
Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará ľubovňa, Chmeľnica , Muszyna, Piwniczna- Zdrój, Rytro Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój 01-09-2019 - 31-12-2021 1 429 125,83 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov-Muszyna-Mníšek nad Popradom Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 01-07-2018 - 30-09-2021 3 212 315,8 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na spoločnej Orave Gmina Lipnica Wielka 01-11-2019 - 30-11-2022 1 660 846,07 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Ochrana dedičstva pohraničia poľsko-slovenského cez renovácie historických objektov vo farnostiach Lipnica Wielka a Zubrohlava Parafia św. Łukasza ewangelisty w Lipnicy Wielkiej 01-08-2019 - 30-06-2022 1 210 427,10 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Výmena hnuteľného kultúrneho majetku a muzeálnych exsponátov
Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území Mesto Bardejov 03-09-2018 - 31-01-2022 3 403 725,00 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Remeslá
Cezhraničné produkty cestovného ruchu
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Otvárame bránu Karpát. Kultúrne dedičstvo karpatského oblúka v novom pohľade Powiat Bieszczadzki 01-08-2018 - 30-09-2022 2 211 420,62 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Obiekty kulturalne
Výmena hnuteľného kultúrneho majetku a muzeálnych exsponátov
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Cestovanie bez hraníc Prešovská univerzita v Prešove 01-09-2019 - 31-08-2021 289 666,56 EUR Trvalo udržateľná cezhraničná doprava Multimodálna doprava
Zlepšenie napojenia do infraštruktúry TEN-T cez obce Rajcza a Oščadnica Obec Oščadnica 01-10-2016 - 31-05-2018 2 586 415,59 EUR Trvalo udržateľná cezhraničná doprava Nowe i zmodernizowane drogi
Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T prostredníctvom modernizácie ciest regiónu Podhale a okresu Tvrdošín Žilinský samosprávny kraj 03-10-2016 - 31-05-2018 5 548 797,90 EUR Trvalo udržateľná cezhraničná doprava Nowe i zmodernizowane drogi
Zlepšenie prepojenia ciest okresov Żywiec a Námestovo so sieťou TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráce Powiat Żywiecki 01-05-2017 - 31-05-2018 7 042 149,75 EUR Trvalo udržateľná cezhraničná doprava Nowe i zmodernizowane drogi
Zlepšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti Powiat Krośnieński 01-09-2019 - 31-10-2022 1 037 691,05 EUR Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania Edukacja transgraniczna
Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor Województwo Podkarpackie 30-04-2018 - 31-12-2021 7 058 814,71 EUR Trvalo udržateľná cezhraničná doprava Nowe i zmodernizowane drogi
Zlepšenie prepojenia ciest okresov Tešín a Čadca a diaľnicou D3 v rámci sieti TEN - T Powiat Cieszyński 12-02-2018 - 31-10-2021 5 781 832,58 EUR Trvalo udržateľná cezhraničná doprava Nowe i zmodernizowane drogi
Porta Rusica - z Polonín do Bieszczadov Powiat Leski 01-10-2018 - 31-12-2021 1 827 047,47 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Cezhraničné produkty cestovného ruchu
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Spoločne putujeme už 500 rokov Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín 02-01-2017 - 31-10-2018 680 500,39 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Obiekty kulturalne
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu Mesto Dolný Kubín 02-01-2017 - 31-10-2018 2 166 316,82 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Kampanie promocyjne
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
RÔZNE PODOBY VODY - Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia Gmina Rabka-Zdrój 01-09-2018 - 31-03-2021 652 337,86 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cezhraničné produkty cestovného ruchu
Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina - Medzilaborce - Krosno Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja 03-10-2016 - 31-05-2018 7 026 016,36 EUR Trvalo udržateľná cezhraničná doprava Nowe i zmodernizowane drogi
Rzeszów a Stropkov - spolupráca v oblasti kultúry pohraničia Gmina Miasto Rzeszów 01-05-2017 - 30-10-2018 235 593,67 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Kultúrne trasy
E-produkty a e-služby
Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka - Posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva Gmina Bobowa 01-05-2021 - 30-04-2023 2 157 164,49 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Kultúrne trasy
Cezhraničné produkty cestovného ruchu
Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA Ochrana ohrozených druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno-prírodných atrakcií miest Stary Sącz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra a Levočská Dolina Gmina Stary Sącz 01-09-2019 - 30-06-2022 2 936 595,70 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Turistické chodníky
Koordinácia vzdelávacích aktivít v oblasti dedičstva
Aktivity v prospech spoločnej ochrany prírodného prostredia
Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov Miasto Nowy Targ 01-01-2017 - 30-10-2018 1 961 117,63 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Kultúrne trasy
Športové pohraničie Powiat Bielski 01-07-2019 - 30-06-2022 527 980,30 EUR Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania Edukacja transgraniczna
Vytvorenie podmienok pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva na poľskej a slovenskej Orave Gmina Lipnica Wielka 01-11-2016 - 30-10-2018 690 272,78 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Kultúrne trasy
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Trasa Valašskej Kultúry Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“ 01-01-2017 - 30-10-2018 1 849 179,11 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Kultúrne trasy
Cezhraničné produkty cestovného ruchu
Kampanie promocyjne
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Svätomariánska púť ("Svetlo z východu") Prešovský samosprávny kraj 01-01-2017 - 30-09-2021 3 321 380,07 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Kultúrne trasy
Obiekty kulturalne
E-produkty a e-služby
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Turistické cesty slovensko poľského pohraničia ako nástroj odborného vzdelávania pre udržanie mladých ľudí v regióne Prešovská univerzita v Prešove 01-09-2019 - 31-08-2021 377 874,24 EUR Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania Edukacja transgraniczna
Tatry spájajú Žilinský samosprávny kraj 10-07-2017 - 30-09-2020 5 757 121,49 EUR Trvalo udržateľná cezhraničná doprava Nowe i zmodernizowane drogi
Rašeliniská vrchoviskové - európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia Gmina Czarny Dunajec 01-03-2017 - 30-10-2018 1 071 986,12 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Turistické chodníky
Obiekty kulturalne
Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu „Tatry“ Związek Euroregion "Tatry" 01-05-2019 - 31-03-2022 331 874,10 EUR Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania Edukacja transgraniczna
Celoživotné vzdelávanie
Cezhraničný gymnaziálny klaster G13 Gymnázium Antona Bernoláka 01-09-2019 - 31-08-2021 894 431,53 EUR Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania Edukacja transgraniczna
Turistika bez hraníc - rozvoj poľsko-slovenského turistického chodnika z Jeleśne do Klina Gmina Jeleśnia 01-03-2017 - 28-10-2018 1 558 401,46 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Turistické chodníky
Kampanie promocyjne
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Edukacja w dziedzictwie
Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské podhradie a Głogów Małopolski Mesto Spišské Podhradie 03-09-2018 - 31-08-2021 1 303 813,47 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Obiekty kulturalne
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Unikátne historické parky - poklady slovensko-poľského pohraničia Mesto Snina 12-04-2019 - 31-12-2021 667 255,03 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cezhraničné produkty cestovného ruchu
Obiekty kulturalne
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu Związek Gmin Krynicko- Popradzkich w Muszynie 02-01-2017 - 30-09-2020 5 027 025,80 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
E-produkty a e-služby
V údolí Dunajca - ochrana a obnova pamiatok poľsko-slovenského pohraničia: dvora v Tylmanowej a kláštora v Červenom Kláštore Gmina Ochotnica Dolna 01-10-2019 - 31-12-2022 2 843 168,68 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Obiekty kulturalne
Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 17-02-2016 - 31-12-2022 1 146 432,88 EUR Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania Edukacja transgraniczna
Implementácia mikroprojektov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 17-02-2016 - 31-12-2022 7 844 248,94 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy
Remeslá
Kultúrne trasy
Drevená architektúra
Turistické chodníky
Vandrovanie bez plecniaka – využitie a propagácia bohatstva kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 01-03-2017 - 31-10-2018 657 072,00 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Turistické chodníky
E-produkty a e-služby
Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA 01-04-2017 - 31-10-2018 717 767,30 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Obiekty kulturalne
E-produkty a e-služby
Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza Obec Nová Bystrica 01-11-2016 - 30-10-2018 819 273,79 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Turistické chodníky
Obiekty kulturalne
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Spoločná ochrana tajomstiev gajdošskej a pastierskej kultúry Obec Oravská Polhora 01-06-2020 - 31-12-2021 892 677,44 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cezhraničné produkty cestovného ruchu
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Edukacja w dziedzictwie
Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov LESY Slovenskej republiky 01-02-2019 - 31-10-2021 594 387,41 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Aktivity v prospech spoločnej ochrany prírodného prostredia
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko - slovenskom pohraničí Związek Euroregion "Tatry" 17-02-2016 - 30-06-2022 1 308 450,27 EUR Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania Edukacja transgraniczna
Celoživotné vzdelávanie
Spoločne v harmónii prírody, tela a duše Žilinský samosprávny kraj 01-09-2019 - 31-08-2022 2 030 875,05 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Nová alebo modernizovaná rekreačná infraštruktúra
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce MAS Orava, o.z. 01-10-2019 - 31-12-2021 235 839,20 EUR Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania Edukacja transgraniczna
Za vôňou dreva Gmina Brenna 01-11-2019 - 31-10-2021 633 333,16 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Remeslá
Kultúrne trasy
Aktivity v prospech spoločnej ochrany prírodného prostredia
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Edukacja w dziedzictwie
Zakopané – Mesto Vysoké Tatry – Tatranské cyklotrasy Gmina Miasto Zakopane 01-04-2018 - 30-06-2022 1 783 037,08 EUR Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Cyklotrasy