Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Co słychać na pograniczu? - świat Łemków w oczach dzieci i młodzieży niesłyszącej z Polski i Słowacji-
Założeniem projektu było ukazanie dzieciom i młodzieży niesłyszącej wielokulturowych korzeni ludności zamieszkującej pogranicze polsko-słowackie. Główne zadanie polegało na utworzeniu portalu społecznościowego „Co słychać?”. Serwis stanowi integracyjne forum wymiany spostrzeżeń na temat miejsc związanych z kulturą łemkowską. „Świat łemkowskiego pogranicza” to tytuł kilkumiesięcznych warsztatów realizowanych równolegle w Polsce i na Słowacji. Istotą wszystkich działań była prezentacja niezależnego oraz swobodnego funkcjonowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu w systemie społecznym we wszystkich dziedzinach życia.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-03-2017
Zakończenie projektu
28-02-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0046
Budżet kwalifikowalny
58 817,37 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
49 994,76 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja konferencji międzynarodowej "Co słychać na pograniczu? - o poznawaniu kultury przez niesłyszących" w Krośnie.
  2. Organizacja warsztatów "Świat łemkowskiego pogranicza".
  3. Stworzenie portalu społecznościowego fanpage „Co słychać?".

Partner wiodący

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu

Korczyńska 57/326
38-400 Krosno
+48 13 43 78 259

Partnerzy projektu

LOGOSLUCH

Sabinovska 38
080 01 Prešov
+421 90 11 23 456
logosluch6.webnode.sk 

Galeria

Lokalizacja projektu