Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
W Karpaty w inne klimaty. Transgraniczna oferta turystyczna Jasło - Humenné
Bliskie położenie miast oraz ciekawy obszar przyrodniczy stanowiło podstawę do stworzenia interesującej oferty turystycznej, w szczególności dla osób starszych. Seniorzy dzięki oznakowaniu tras do uprawiania aktywnego wypoczynku nordic walking mogą aktywnie spędzać czas podziwiając walory przyrodnicze Jasła i miasta Humenné. Dzięki nowo powstałemu Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej mieszkańcy i odwiedzający mają możliwość poznania terenu pogranicza, ciekawych obiektów, miejsc, szklaków Jasła i Humenné.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-03-2017
Zakończenie projektu
31-12-2017
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0039
Budżet kwalifikowalny
88 543,07 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
75 261,60 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja Targów promujących miasta partnerskie.
  2. Utworzenie Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej.
  3. Oznakowanie trasy nordic walking oraz zagospodarowanie punktu widokowego w Jaśle.
  4. Organizacja imprezy plenerowej – meeting nordic walking.
  5. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji na temat potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza.

Partner wiodący

Miasto Jasło

Rynek 12
38-200 Jasło
+48 13 44 86 300, +48 13 44 62 976
um.jaslo.pl/um-jaslo-pl/ 

Partnerzy projektu

Mesto Humenné

Kukorelliho 34
066 28 Humenné
+421 57 78 63 211
tlacove@humenne.sk
www.humenne.sk

Galeria

Lokalizacja projektu