Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
"Słowiańscy bliźniacy" mozaika tradycji- Odnajdywanie podobieństw w kulturze polskiej i słowackiej
Cele w mikroprojekcie: ochrona tradycji i obyczajów, ukazanie cech wspólnych w kulturze i sztuce oraz poszerzenie i zacieśnienie istniejących stosunków sąsiedzkich. W jego ramach podjęto się realizacji wielu działań, które pozwoliły spopularyzować kulturę i tradycje pogranicza, ocaliły od zapomnienia spuściznę przodków, a także dały możliwość poznania współczesnych przejawów sztuki (śpiewu, tańca, rękodzieła, rzeźby, malarstwa, lokalnego jadła).
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-04-2017
Zakończenie projektu
31-03-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0034
Budżet kwalifikowalny
46 489,94 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
39 516,44 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja cyklu siedmiu warsztatów artystyczno-rękodzielniczych.
  2. Przeprowadzenie warsztatów związanych z tradycjami Wielkanocnymi Polski i Słowacji.
  3. Organizacja "Warsztatów cymbalistów”.
  4. Organizacja „Warsztatów regionalnego tańca ludowego dla dzieci” oraz „Warsztatów twórczych”.
  5. Organizacja plenerów artystycznych - malarskiego i rzeźbiarskiego.
  6. Wydanie katalogu poplenerowego.

Partner wiodący

Ośrodek Kultury w Dukli

Kościuszki 4
38-450 Dukla

Partnerzy projektu

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Sovietskych hrdinov 160/74
089 01 Svidník
+421 54 75 21 068
riaditel@osvetapdukla-sk.vucpo.sk
www.osveta.sk

Galeria

Lokalizacja projektu