Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Carpathian Art of Fashion
Realizacja mikroprojektu przyczyniła się do wzrostu świadomości na temat zabytkowej architektury i walorów środowiska naturalnego obszarów przygranicznych. Bardzo oryginalnym wydarzeniem wśród działań była organizacja międzynarodowego pokazu mody na dziedzińcu Pałacu Wodzickich w Tyczynie. Cała kolekcja prezentowana na pokazie nawiązywała do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego powiatu rzeszowskiego oraz miasta Świdnik. Kolejnym zadaniem była organizacja międzynarodowego konkursu na najlepszy projekt modowy i wykonanie zaprojektowanego elementu stroju. Całość prac nawiązywała do dorobku dziedzictwa historycznego, lokalnego folkloru i specyfiki pogranicza. Wykonane zostały również zdjęcia ukazujące zabytki architektury oraz krajobrazy przyrody obszaru pogranicza, na których zaprezentowano modelki w strojach łączących współczesne trendy z wzorami nawiązującymi do historycznych tradycji modowych.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-03-2017
Zakończenie projektu
28-02-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0032
Budżet kwalifikowalny
55 787,26 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
47 419,17 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja międzynarodowego konkursu na najlepszy projekt modowy inspirowany folklorem i historią.
  2. Organizacja wydarzenia Carpathian Art of Fashion - moda w służbie dziedzictwa pogranicza.
  3. Organizacja i przeprowadzenie trzech warsztatów tematycznych.

Partner wiodący

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
+48 17 23 00 601
starostwo@powiat.rzeszowski.pl
www.powiat.rzeszowski.pl

Partnerzy projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Galeria

Film

Lokalizacja projektu