Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Aleja Tańca
"Kochając taniec i żyjąc tańcem wyrażamy siebie" – takie motto przyświecało uczestnikom warsztatów tanecznych zrealizowanych w ramach mikroprojektu pt. "Aleja Tańca". Wśród przewidzianych działań była m.in. organizacja warsztatów tanecznych pod nazwą "Weekend dla Tańca w Krośnie" oraz urządzenie nocnego maratonu widowisk tanecznych i wystawy zdjęć o tematyce tanecznej. Najważniejszym elementem mikroprojektu była integracja społeczności pogranicza. W efekcie utworzono polsko-słowacką grupę taneczną. Promocja bogactwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego była także możliwa dzięki zorganizowaniu wakacyjnych warsztatów tańca.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
03-04-2017
Zakończenie projektu
30-03-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0028
Budżet kwalifikowalny
58 548,00 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
49 765,80 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja wydarzenia "Weekend dla Tańca w Krośnie".
  2. Organizacja 3-dniowych warsztatów fotograficznych.
  3. Wydanie albumu pn. "Taniec obrazów obraz tańca".

Partner wiodący

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Kolejowa 1
38-400 Krosno
+48 13 43 21 898 wew. 140
rckp@rckp.krosno.pl
www.rckp.krosno.pl

Partnerzy projektu

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Sovietskych hrdinov 160/74
089 01 Svidník
+421 54 75 21 068
riaditel@osvetapdukla-sk.vucpo.sk
www.osveta.sk

Galeria

Film

Lokalizacja projektu