Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza polsko-słowackiego za pośrednictwem tras rowerowych
W ramach mikroprojektu powstało 203 km transgranicznej trasy rowerowej. Po stronie polskiej trasa liczy 150 km i biegnie przez najciekawsze tereny Beskidu Niskiego: Puławy, Posada Jaśliska, Jaśliska, Wola Niżna, Odrzechowa, a także przez nieistniejące już wioski takie jak: Wernejówka, Polany Surowiczne, Czeremcha. Trasa po słowackiej stronie ma 53 ks. Znajduje się w granicach terenów Driečna, Vladiča, Staškovce, Makovce, Havaj, Malá Poľana, Miková, Rokytovce, Krásny Brod, Medzilaborce, Habura i Čertižné z dwoma przejściami do Polski. Dodatkowo w ramach mikroprojektu odbyła się konferencja, a także uroczyste otwarcie tras rowerowych połączone z rajdem rowerowym.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-05-2017
Zakończenie projektu
31-05-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0016
Budżet kwalifikowalny
138 752,07 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
99 998,61 EUR

Sukcesy projektu

  1. Oznakowanie 203 km tras rowerowych.
  2. Budowa wiat wypoczynkowych.
  3. Organizacja rajdu rowerowego.

Partner wiodący

Nadleśnictwo Rymanów

Dworska 38
38-480 Rymanów

+48 13 43 44 270
rymanow@krosno.lasy.gov.pl
www.rymanow.krosno.lasy.gov.pl

Partnerzy projektu

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou

Čemernianska 1
093 03 Vranov
+421 57 44 23 769
lesy.vihorlat@lesy.sk
www.lesy.sk

Galeria

Lokalizacja projektu