Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo
Położenie geograficzne i różnorodność walorów turystyczno-przyrodniczych to cechy wspólne dla Polski i Słowacji. Nasze kraje łączy wspólna słowiańska, karpacka tradycja. To właśnie w tym aspekcie miasta partnerskie postanowiły rozwinąć współpracę. Partnerzy mikroprojektu podjęli się promowania regionów Ustrzyk Dolnych i Giraltoviec. Cel został osiągnięty dzięki stworzeniu nowych kanałów dystrybucji informacji i promocji turystycznej.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-07-2017
Zakończenie projektu
30-06-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0023
Budżet kwalifikowalny
109 744,29 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
93 282,64 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja targów turystycznych.
  2. Organizacja polsko-słowackiego pikniku promocyjnego w Ustrzykach Dolnych.
  3. Wydanie albumu promocyjnego.
  4. Organizacja Dnia Sportu w Giraltovcach z udziałem przedstawicieli miast partnerskich Ustrzyki Dolne i Giraltovce.

Partner wiodący

Gmina Ustrzyki Dolne

Mikołaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne
+48 13 46 08 000, +48 13 46 08 001
um@ustrzyki-dolne.pl
www.ustrzyki-dolne.pl

Partnerzy projektu

Mesto Giraltovce

Dukelská 77/75
087 01 Giraltovce
+421 90 52 46 078
sekretariat@giraltovce.sk
www.giraltovce.sk

Galeria

Lokalizacja projektu