Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Karpacki Szlak Wina
Realizacja mikroprojektu była początkiem kreowania marki Karpacki Szlak Wina. Projekt objął przygotowanie grupy winiarzy do funkcjonowania na szlaku, promocję i zbudowanie sieci współpracy z branżą gastronomiczną, gestorami oraz informacją turystyczną. Te działania wzmocniły lokalny potencjał turystyczny, a także umożliwiły wymianę dobrych praktyk między województwem Podkarpackim a Słowacją.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-04-2017
Zakończenie projektu
31-03-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0026
Budżet kwalifikowalny
58 107,66 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
49 391,51 EUR

Sukcesy projektu

  1. Wytyczenie i promocja Karpackiego Szlaku Wina.
  2. Wydanie przewodnika po Szlaku.
  3. Powstanie filmu promującego powstały Szlak.
  4. Organizacja wizyty studyjnej dla 10 blogerów/dziennikarzy.
  5. Organizacja imprezy „Dni Wina” w Jaśle.

Partner wiodący

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
+48 17 85 28 526
info@procarpathia.pl
www.procarpathia.pl

 

Partnerzy projektu

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

Prostějovská 117/A
080 01 Prešov
+421 51 74 65 381, +421 91 59 63 035
benes@arrpsk.sk
www.arrpsk.sk

Galeria

Film

Strona internetowa projektu:

www.karpackiszlakwina.pl

Lokalizacja projektu