Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Karpacki Plener Sztuki Drewnianej
W ramach mikroprojektu partnerzy zorganizowali dwa plenery rzeźbiarskie z udziałem artystów z Polski i Słowacji. Dzięki temu powstały rzeźby - monumentalne postaci, które na trwałe wpisały się w historię obszaru Pogórza Karpackiego. Pomysł ten doskonale wpisał się w budowanie Marki Karpackiej i stanowił impuls do rozwoju turystyki opartej na bogatym i autentycznym dziedzictwie kulturowym. Na zakończenie mikroprojektu odbyła się polsko-słowacka konferencja, podczas której przedstawione zostały aspekty podłoża kulturowego atrakcji turystycznych regionu Karpat.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-03-2017
Zakończenie projektu
31-12-2017
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0017
Budżet kwalifikowalny
14 821,50 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
12 598,26 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja Polsko-Słowackiego Pleneru Rzeźb Monumentalnych w Korczynie.
  2. Słowacko-Polski Plener Rzeźb Monumentalnych w Stropkovie.
  3. Organizacja Polsko-Słowackiej Konferencji w Krasnej.

Partner wiodący

Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie

Rynek 18a
38-420 Korczyna
+48 13 43 54 384
gok@korczyna.pl

Partnerzy projektu

Mesto Stropkov

Hlavna 38/2
091 01 Stropkov
+421 54 48 68 800
mesto@stropkov.sk
www.stropkov.sk

Galeria

Lokalizacja projektu