Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Szlakiem Ikon z Sanoka do Humennego
Szlak Ikon biegnący od Sanoka do Humennego przez wiele lat cieszył się ogromnym zainteresowaniem turystów krajowych i zagranicznych. Umożliwiał zwiedzenie najciekawszych przykładów architektury cerkiewnej w regionie, takich jak świątynia w Uluczu, czy trasa doliną Osławy. Szlak wymagał jednak odnowy. Podjęli się tego Partnerzy z Humennego i Sanoka, którzy uzupełnili brakujące oznakowanie oraz zmodernizowali istniejący system. Na trasie pojawiły się oznakowania kodami QR z informacjami o obiektach na smartfony. Do promocji dziedzictwa kulturowego regionu pogranicza przyczyniła się także organizacja jarmarku w Sanoku, podczas którego można było podziwiać rzemiosło i wyroby artystyczne oraz skosztować lokalnych specjałów. W ramach mikroprojektu stworzona strona internetowa Szlaku Ikon z możliwością geolokalizacji. Powstały także liczne publikacje, w tym przewodnik turystyczny. Słowacki partner zadbał z kolei o wydanie mapy z oznaczonym szlakiem rowerowym oraz ciekawymi miejscami w regionie przygranicznym oraz zorganizował plener prezentujący twórczość ludową.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-04-2017
Zakończenie projektu
31-03-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0009
Budżet kwalifikowalny
92 001,54 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
78 201,30 EUR

Sukcesy projektu

1. Modernizacja rowerowego Szlaku Ikon na długości 100 km.
2. Organizacja jarmarku.
3. Opracowanie i wydanie 12 000 szt. folderów pt. "Szlakiem Ikon z Sanoka do Humennego".

Partner wiodący

Gmina Miasta Sanoka

Rynek 1
38-500 Sanok
+48 13 46 52 811
sekretariat@um.sanok.pl
www.sanok.pl

Partnerzy projektu

Mesto Humenné

Kukorelliho 34
066 28 Humenné
+421 57 78 63 211
tlacove@humenne.sk
www.humenne.sk

Galeria

Strona internetowa projektu:

http://szlakiemikon.pl/

Lokalizacja projektu