Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego
Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego
Tereny nowosądeczyzny oraz Kraju preszowskiego, dzięki występowaniu łańcuchów górskich, mają duży potencjał turystyczny. Projekt odpowiada na niewystarczającą infrastrukturę poprzez połączenie pojedynczych obiektów po obu stronach granicy w szlak przyrodniczo-kulturowy. Trasa rowerowa ma długość 33,26 km, z czego około 20 km stanowią drogi z asfaltową nawierzchnią. Odnowiono również zabytki, które tworzą nowe możliwości spędzania czasu wolnego dla lokalnej społeczności i przyjezdnych.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Obiekty kulturalne
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0066/16-00
Budżet kwalifikowalny
935 043,27 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
794 786,71 EUR

Sukcesy projektu

Zrealizowane zadania w projekcie to: 

  • Odbudowa zabytkowego spichlerza z przeznaczeniem na "Dom Garncarza" wraz z ogrodem i małą architekturą w Muszynie
  • Oznakowanie tablicami informacyjnymi transgranicznego szlaku rowerowego przebiegającego z Muszyny do Lipan (13 tablic) wraz z jego rozbudową na trasie Lipany - Kamenica,
  • Adaptacja przestrzeni biurowej na Centrum Informacji Turystycznej w Lipanach
  • Renowacja bramy wjazdowej zamku w Kamenicy wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych

Partner wiodący

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Rynek 31
33-370 Muszyna
+48 18 47 14 009
gmina@muszyna.pl
www.muszyna.pl

Partnerzy projektu

Mesto Lipany

Krivianska 557/1
082 71 Lipany
+421 51 48 81 150
sekretariat@lipany.sk
www.lipany.sk

Obec Kamenica

Kamenica 401
082 71 Kamenica
+421 51 45 73 121
kamenica@kamenica.sk
www.kamenica.sk

Galeria

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe