Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego
Tereny nowosądeczyzny oraz Kraju preszowskiego, dzięki występowaniu łańcuchów górskich, mają duży potencjał turystyczny. Projekt odpowiada na niewystarczającą infrastrukturę poprzez połączenie pojedynczych obiektów po obu stronach granicy w szlak przyrodniczo-kulturowy.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Obiekty kulturalne
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0066/16-00
Budżet kwalifikowalny
935 043,27 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
794 786,71 EUR

Sukcesy projektu

Trzy miasta zebrały się, aby razem udoskonalić możliwości turystyczno-przyrodnicze regionu pogranicza. Muszyna zyskała zabytkowy spichlerz z ogrodem, który po odbudowaniu będzie siedzibą Domu Garncarza. Kamenica po badaniach archeologicznych, odkrywających niezwykłe bogactwa tego terenu, otrzymała nową bramę wjazdową do swojego zamku. Lipany zaadaptowały swoje Centrum Informacji Turystycznej. Dodatkowo, aby połączyć siły, rozbudowano i oznakowano transgraniczny szlak rowerowy pomiędzy tymi miastami. Trasa rowerowa ma długość 33,26 km.

Wszystkie działania mają na celu wzrost zainteresowania ofertą turystyczną obszaru pogranicza przez odwiedzających, a dodatkowo z pewnością wzmacniają współpracę trzech partnerów. Ponadto rozwija się sieć usług i handlu związanych z lokalną tradycją i historią regionów, co w konsekwencji pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zasobów pogranicza, a także wzrost integracji społeczności lokalnej i międzynarodowej.

Partner wiodący

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Rynek 31
33-370 Muszyna
+48 18 47 14 009
gmina@muszyna.pl
www.muszyna.pl

Partnerzy projektu

Mesto Lipany

Krivianska 557/1
082 71 Lipany
+421 51 48 81 150
sekretariat@lipany.sk
www.lipany.sk

Obec Kamenica

Kamenica 401
082 71 Kamenica
+421 51 45 73 121
kamenica@kamenica.sk
www.kamenica.sk

Galeria

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe