Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
W sercu Karpat - granica, która łączy
Celem mikroprojektu jest szeroko rozumiana popularyzacja pogranicza polsko-słowackiego. Pomysłodawcy podjęli się wytyczenia i wypromowania umownej granicy pomiędzy Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi. Służyła temu zorganizowana konferencja, na której wyznaczono punkty węzłowe geograficznej granicy oraz jej turystyczny zasięg. W miejscowościach Komańcza, Trzciana i Krempna wykonane zostały murale prezentujące portrety przedstawicieli karpackiej fauny z napisem „Karpaty Wschodnie – Karpaty Zachodnie” w językach polskim i słowackim. Kolejne działanie polegało na organizacji imprezy edukacyjno-promocyjnej.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-05-2017
Zakończenie projektu
30-04-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0003
Budżet kwalifikowalny
58 160,55 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
49 436,46 EUR

Sukcesy projektu

  1. Wytyczenie granicy między Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi.
  2. Organizacja konferencji "Granica między Karpatami".
  3. Organizacja imprezy promocyjno-edukacyjnej.
  4. Organizacja 6-dniowych warsztatów, które przyczyniły się do powstania murali. 

 

Partner wiodący

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Partnerzy projektu

Regionálna rozvojová agentúra Svidník

MUDr. Pribulu 1
089 01 Svidník
+421 54 78 81 390
rrask@vl.sk
rrasvidnik.sk 

Galeria

Film

Lokalizacja projektu