Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Ochrona dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego poprzez renowację zabytkowych obiektów w parafiach Lipnica Wielka i Żubrohława
Głównym celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego poprzez ochronę i promowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy, rozwój turystyki w oparciu o dziedzictwo i kulturę Orawy oraz poprawa spójności społecznej i kulturowej wśród społeczności lokalnych pogranicza, w szczególności mieszkańców Orawy.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wymiana zabytków ruchomych i muzealiów
Rozpoczęcie projektu
01-08-2019
Zakończenie projektu
30-06-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0171/17
Budżet kwalifikowalny
1 210 427,10 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 028 862,96 EUR

Partner wiodący

Parafia św. Łukasza ewangelisty w Lipnicy Wielkiej

Lipnica Wielka 583
34-483 Lipnica Wielka
+48 18 26 34 523
parafia@parafia-lipnicawielka.pl
www.parafia-lipnicawielka.pl

Partnerzy projektu

Galeria

Strona internetowa projektu:

http://www.parafia-lipnicawielka.pl/

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe