Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Ochrona dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego poprzez renowację zabytkowych obiektów w parafiach Lipnica Wielka i Żubrohława
Głównym celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego poprzez ochronę i promowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Orawy, rozwój turystyki oraz poprawa spójności społecznej i kulturowej wśród społeczności lokalnych pogranicza.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wymiana zabytków ruchomych i muzealiów
Rozpoczęcie projektu
01-08-2019
Zakończenie projektu
30-09-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0171/17
Budżet kwalifikowalny
1 210 427,09 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 028 862,96 EUR

Sukcesy projektu

Inwestycja w kościele pw. Św. Łukasza Apostoła w Lipnicy Wielkiej obejmuje remont drogi procesyjnej, remont konserwatorski elewacji kościoła, konserwację polichromii we wnętrzu oraz wykonanie izolacji pionowej fundamentów. Zostaną przywrócone ważne zabytki kultury w Zubrohlavie, a infrastruktura towarzysząca zostanie utworzona w celu wspierania polsko-słowackiej turystyki transgranicznej. Realizacja prac konserwatorskich przywróci ważne zabytki kultury, które w ten sposób będą jeszcze większym wzbogaceniem regionu transgranicznego, a w szczególności co najmniej dwóch szlaków rowerowych wiodących z Polski na Słowację i przechodzących przez Żubrohławę - jeden z nich rozpoczyna się w Murowanici, a drugi w Przywarówce. Budowa parkingu ze strefą relaksu zwiększy infrastrukturę turystyczną, która będzie promować turystykę w regionie transgranicznym.

Partner wiodący

Parafia św. Łukasza ewangelisty w Lipnicy Wielkiej

Lipnica Wielka 583
34-483 Lipnica Wielka
+48 18 26 34 523
parafia@parafia-lipnicawielka.pl
www.parafia-lipnicawielka.pl

Partnerzy projektu

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava

Hlavná 259
029 43 Zubrohlava
+ 21 043 55 83 130
farsky.urad@farazubrohlava.sk
www.farazubrohlava.sk

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe