Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim
Celem projektu było przygotowanie zintegrowanej oferty turystycznej pn.: „Szlakiem obiektów UNESCO.” Ten produkt turystyczny objął obiekty architektoniczne i miejsca interesujące z uwagi na faunę i florę na terenie woj. podkarpackiego i Kraju Preszowskiego. Działania zrealizowane w ramach mikroprojektu znacząco przyczyniły się do zwiększenia potencjału turystycznego regionu pogranicza oraz jego promocji. Stworzono wirtualny spacer po atrakcjach UNESCO. Została również wydana publikacja oraz zorganizowano warsztaty, seminarium i plener malarski.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-05-2017
Zakończenie projektu
30-04-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0002
Budżet kwalifikowalny
58 348,74 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
49 596,42 EUR

Sukcesy projektu

  1. Stworzenie e-produktu w formie wirtualnego spaceru.
  2. Organizacja warsztatów terenowych i pleneru malarskiego.
  3. Wydanie publikacji.

Partner wiodący

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Partnerzy projektu

Regionálna rozvojová agentúra Svidník

MUDr. Pribulu 1
089 01 Svidník
+421 54 78 81 390
rrask@vl.sk
rrasvidnik.sk 

Galeria

Strona internetowa projektu:

http://szlakunesco.podkarpackie.pl/

Lokalizacja projektu