Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Zakopane - Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe
Projekt to rozbudowa transgranicznego Szlaku wokół Tatr. Użytkownicy trasy będą mieli możliwość dotarcia do kolejnych, atrakcyjnych miejsc: w Zakopanem do kolejki linowej w Kuźniach oraz skoczni narciarskiej na Wielkiej Krokwi, a po stronie słowackiej - do Jaskini Bielskiej oraz do kolejki linowej na Łomnicę.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ścieżki rowerowe
Rozpoczęcie projektu
01-04-2018
Zakończenie projektu
30-06-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0151/17
Budżet kwalifikowalny
1 783 037,08 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 515 581,48 EUR

Sukcesy projektu

Przebieg obu tras jest promocją dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego całego obszaru wokół Tatr. Połączenie tej trasy z Velo Dunajec daje idealne uzupełnienie całego szlaku wokół Tatr i łączy ze sobą Zakopane oraz Miasto Wysokie Tatry. Realizacja projektu będzie podzielona na dwa zadania inwestycyjne: 1. Realizacja budowy ścieżki rowerowej na terenie miasta Wysokie Tatry o długości całkowitej 8,748 km. 2.Przebudowa ulicy Bronisława Czecha w Zakopanem w istniejącym pasie drogowym o długości 0,776 km. Całość będzie uzupełniona o aplikację mobilną, szlak edukacyjny oraz tablice informacyjne.

Partner wiodący

Gmina Miasto Zakopane

Kościelna 13
34-500 Zakopane
+48 18 20 20 400
office@zakopane.eu
www.zakopane.eu

Partnerzy projektu

Mesto Vysoké Tatry

Starý Smokovec 1
062 01 Vysoké Tatry-Starý Smokovec
+421 52 47 80 411
primator@vysoketatry.sk
www.vysoketatry.sk

Galeria

Lokalizacja projektu