Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim
Gmina Ropa i Zborov to urokliwe miejsca, które dzięki dofinansowaniu zmieniają się nie do poznania. Zadania w projekcie to restauracja obiektów zabytkowych - budynku tzw. Hyblówki i Dworu w Ropie oraz Kaplicy i Baszty Zamkowej w Zborovie.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Obiekty kulturalne
Rozpoczęcie projektu
01-09-2019
Zakończenie projektu
30-04-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0170/17
Budżet kwalifikowalny
2 482 759,49 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 110 345,50 EUR

Sukcesy projektu

W ramach projektu partnerzy zaplanowali następujące działania: 

  • Restauracja zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa i Obec Zborov (restauracja budynku tzw. Hyblówki i zabytkowego Dworu w Ropie oraz Kaplicy i Baszty Zamkowej w Zborovie).
  • Organizacja w Ropie i Zborowie 4 jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym i szkoleń przygotowujących kadry przewodników turystycznych dla współpracy transgranicznej.
  • Edukacja kulturowa poprzez sztukę – spotkania, warsztaty i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji.
  • Przygotowanie wirtualnego przewodnika po pograniczu ropsko-zborovskim - aplikacji pozwalającej na upowszechnianie dziedzictwa pogranicza.

Partner wiodący

Gmina Ropa

Ropa 733
38-312 Ropa
+48 18 353 40 14
gmina@eu-ropa.pl
www.ropa.iap.pl

Partnerzy projektu

Obec Zborov

Lesná 415
086 33 Zborov
+421 54 47 98 306
info@zborov.sk
www.zborov.sk

Fundacja "Szlachetne zdrowie..."

Ropa 578
38-312 Ropa
fudacja_szlachetne_zdrowie@wp.pl 
www.szlachetnezdrowie.iaw.pl 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS"

Gładyszów 45
38-315 Gładyszów
+48 18 35 10 255 
ksbaranczuk1@me.com 
www.eleos.gladyszow.org 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 29 35 700
msap@uek.krakow.pl 
www.uek.krakow.plwww.msap.uek.krakow.pl 

Lokalizacja projektu