Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim
Jako reakcję na niewielkie zainteresowanie regionem wśród lokalnej społeczności partnerzy przygotowali serię działań, które w sposób długoterminowy będą zmieniać postrzeganie pogranicza. W tym celu opracowano program kierunku studiów dla kadr turystyki, odnowiono budynki wartościowe kulturowo i zagospodarowano je do dyspozycji mieszkańców regionu, a także utworzono aplikację-przewodnik po pograniczu ropsko-zborowskim.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Obiekty kulturalne
Rozpoczęcie projektu
01-09-2019
Zakończenie projektu
30-06-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0170/17
Budżet kwalifikowalny
2 482 759,49 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 110 345,50 EUR

Sukcesy projektu

Aby zaktywizować mieszkańców pogranicza, wykorzystano nieużywane i nieodkryte wcześniej elementy dziedzictwa regionu.

W Ropie wybudowano Ośrodek Pracy Twórczej „Hyblówka” na cześć Antoniego Hybla, artysty i wynalazcy skrzypiec polskich z duszą skrzydlatą. Działają tam pracownie lutnictwa, rzeźby i malarstwa, a także edukacyjna kuchnia. Odrestaurowano wielowiekowy dworek oraz otaczający go park, a także ustawiono tam ekspozycje związane ze środowiskiem naturalnym i rozwojem Karpat.

W Zborove przeprowadzono remont kościoła św. Zofii, który po pożarze w 1914 nie był restaurowany. Dziś jest obiektem przystosowanym do działalności artystycznej i społecznej. Dodatkowo odrestaurowano zamek górujący nad Zborovem, gdzie teraz mogą być planowane wydarzenia kulturalne.

Projekt zakładał również wdrożenie studiów podyplomowych dla kadr administracji publicznej i instytucji kultury. Interdyscyplinarne zespoły specjalistów opracowały autorskie programy dydaktyczne. W roku akademickim 2020/2021 zrealizowano dwusemestralne studia podyplomowe pn. „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego”. Zrealizowano również szkolenia dla przewodników, podczas których przybliżano żywą kulturę pogranicza polsko-słowackiego. Ich program obejmował wykłady, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia terenowe. Aby włączyć w działania projektowe jak najliczniejszą grupę mieszkańców pogranicza, zorganizowano wycieczki i warsztaty edukacji kulturowej po obu stronach granicy, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tematem spotkań były ginące zajęcia: zielarstwo, bartnictwo, przetwórstwo domowym, kamieniarstwo, gonciarstwo i dziegciarstwo.

Rozpoczęły się cykliczne jarmarki produktów lokalnych, które organizują wspólnie partnerzy projektu. Łącząc wszystkie działania projektowe, utworzono aplikację Wrota Karpat, która stanowi przewodnik po atrakcjach pogranicza ropsko-zborowskiego.

Partner wiodący

Gmina Ropa

Ropa 733
38-312 Ropa
+48 18 35 34 014
gmina@eu-ropa.pl
www.ropa.iap.pl

Partnerzy projektu

Obec Zborov

Lesná 415
086 33 Zborov
+421 54 47 98 306
info@zborov.sk
www.zborov.sk

Fundacja "Szlachetne zdrowie..."

Ropa 578
38-312 Ropa
fudacja_szlachetne_zdrowie@wp.pl 
www.szlachetnezdrowie.iaw.pl 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS"

Gładyszów 45
38-315 Gładyszów
+48 18 35 10 255 
ksbaranczuk1@me.com 
www.eleos.gladyszow.org 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rakowicka 27
31-510 Kraków
+48 12 29 35 700
msap@uek.krakow.pl 
www.uek.krakow.pl

Galeria

Lokalizacja projektu