Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III
W ramach projektu partnerzy stworzyli ponad 250-kilometrową pętlę z trasami rowerowymi i narciarskimi, ścieżkami edukacyjnymi i biegowymi - a do tego profesjonalna infrastruktura i zapierające dech w piersiach widoki. Dotychczas powstały 153 kilometry trasy, a w obecnym etapie realizacji tego przedsięwzięcia wybudowano kolejne 25 kilometrów. Szlak wokół Tatr jest doskonałą ofertą dla osób, które preferują aktywny wypoczynek.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ścieżki rowerowe
Rozpoczęcie projektu
01-10-2018
Zakończenie projektu
31-08-2021
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0173/17
Budżet kwalifikowalny
4 706 601,92 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
4 000 611,55 EUR

Sukcesy projektu

Przeprowadzenie projektu: III etap skoncentrowany jest na rozbudowie infrastruktury rowerowej – 25,61 km nowych ścieżek, które prowadzą do unikatowych miejsc na pograniczu w Gminie Czarny Dunajec, Gminie Nowy Targ, mieście Nowy Targ lub uzupełniają wcześniej wykonane trasy łącząc je w nieprzerwane odcinki (miasto Spiska Bela, obec Huncovce, Hniezdne, Velka Lomnica). Wyremontowany został też odcinek ścieżki na granicy Kacwin-Wielka Frankowa. Partnerzy wykorzystali zabytkowe obiekty, które dzięki renowacji uzyskały nowe funkcje (stuletnia stacja kolejowa w Podczerwonem, 2 spichlerze spiskie w Kacwinie). Użytkownicy Szlaku uzyskali też specjalne miejsca odpoczynku bezpośrednio na trasie Szlaku – oaza wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie, strefa relaksu w Nowym Targu, interaktywna ekspozycja przyrodnicza w Łapszach Niżnych. 

Skutki: Mieszkańcy i turyści otrzymują transgraniczny produkt, który pozwala im poznawać miejsca dotąd niedostępne o niepowtarzalnych walorach historycznych, kulturowych i przyrodniczych. Podnosi to znacząco atrakcyjność turystyczną regionu pogranicza i stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby związane z rozwojem alternatywnych, proekologicznych form podróżowania i rodzinnej rekreacji.

Partner wiodący

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej "Tatry"

Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 66 953
info@euwt-tatry.eu 
www.euwt-tatry.eu

Partnerzy projektu

Gmina Czarny Dunajec

Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec
+48 18 26 13 540

Miasto Nowy Targ

Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 11 200
umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

Gmina Nowy Targ

Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 32 200 
sekretariat@ugnowytarg.pl
www.ugnowytarg.pl

Gmina Łapsze Niżne

Jana Pawła II 20
34-442 Łapsze Niżne
+48 18 26 59 310, 18 26 59 319
gmina@lapszenizne.pl
www.lapszenizne.pl

Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18
059 01 Spišská Belá
+421 52 46 80 511 
jneupauerova@spisskabela.sk 
www.spisskabela.sk

Obec Hniezdne

Hniezdne 1
065 01 Hniezdne
+421 52 43 23 036
info@hniezdne.sk
www.hniezdne.sk

Obec Huncovce

Hlavná 29/2 
059 92 Huncovce
+421 52 46 80 431
huncovce@huncovce.sk
www.huncovce.sk

Obec Velka Lomnica

Tatranská 175/23
059 52 Veľká Lomnica
+421 52 45 61 102
obec@velkalomnica.sk
www.velkalomnica.sk

Galeria

Film

Materiały

Strona internetowa projektu:

https://www.szlakwokoltatr.eu/

Lokalizacja projektu