Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wspólnej Orawie
Lokalizacja projektu znajduje się na terenie obszarów chronionych krajobrazów z bogatym potencjałem oraz dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Jednak wielu mieszkańców nadal nie zna walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. Wybudowana zatem zostanie okrężna trasa rowerowa, która będzie wiodła przez transgraniczny region i prezentowała wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Orawy w Polsce i na Słowacji.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-11-2019
Zakończenie projektu
30-11-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0176/17-00
Budżet kwalifikowalny
1 660 846,07 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 411 719,10 EUR

Partner wiodący

Gmina Lipnica Wielka

Lipnica Wielka 518
34-483 Lipnica Wielka 
+48 18 26 34 595
gmina@lipnicawielka.pl
www.lipnicawielka.pl

Partnerzy projektu

Obec Bobrov

Námestie sv. Jakuba 173/3
029 42 Bobrov
+421 43 55 24 397, 43 55 24 398
obecbobrov@obecbobrov.sk
www.obecbobrov.sk

Obec Rabčice

029 45 Rabčice 650
+421 43 55 94 205
ocu@rabcice.sk
www.rabcice.sk

Obec Zubrohlava

Plátennícka 464/2
029 43 Zubrohlava
+421 43 55 21 261
obeczubrohlava@orava.sk
www.zubrohlava.eu

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe