Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wspólnej Orawie
Lokalizacja projektu znajduje się na terenie obszarów chronionych krajobrazów z bogatym potencjałem oraz dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Jednak wielu mieszkańców nadal nie zna walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. Wybudowana zatem zostanie okrężna trasa rowerowa, która będzie wiodła przez transgraniczny region i prezentowała wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Orawy w Polsce i na Słowacji.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-11-2019
Zakończenie projektu
30-11-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0176/17-00
Budżet kwalifikowalny
1 308 277,51 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 112 035,83 EUR

Sukcesy projektu

Główny cel: Partnerzy projektu chcą wybudować dla miejscowych obywateli i odwiedzających połączoną okrężną trasę rowerową, która wiedzie przez transgraniczny region i prezentuje wspólne dziedzictwo. Na trasie będą rożne elementy infrastruktury ruchu turystycznego, które będą informowały o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym (tablice informacyjne), i które będą ułatwiać jego wykorzystanie: kapliczki, turystyczne wieże widokowe, szlaki, parkingi, muzea itd. Poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla aktywnego spędzania wolnego czasu nastąpi wzrost ilości turystów w obszarze.

Lipnica Wielka w ramach zadania wybuduje turystyczną trasę rowerową w swoim regionie, a ponadto otworzy Muzeum Pasterskie i wykona renowację zabytkowych kapliczek. Bobrov utworzy odcinek wspólnej transgranicznej ścieżki rowerowej i postara się o nowy obiekt na trasie, którym będzie Centrum Tradycji Strażackich. W powstałym budynku zostanie umieszczone muzeum. Zubrohlava zrealizuje projekt, tworząc odcinek wspólnej transgranicznej trasy rowerowej, a także postara się o nowy obiekt na trasie – Dom Dziedzictwa. W budynku powstanie muzeum dla pielęgnowania tradycji płócienniczych. Rabčice w ramach projektu utworzą odcinek wspólnej transgranicznej trasy rowerowej.

Partner wiodący

Gmina Lipnica Wielka

Lipnica Wielka 518
34-483 Lipnica Wielka 
+48 18 26 34 595
gmina@lipnicawielka.pl
www.lipnicawielka.pl

Partnerzy projektu

Obec Bobrov

Námestie sv. Jakuba 173/3
029 42 Bobrov
+421 43 55 24 397, 43 55 24 398
obecbobrov@obecbobrov.sk
www.obecbobrov.sk

Obec Rabčice

Rabčice 650
029 45 Rabčice
+421 43 55 94 205
ocu@rabcice.sk
www.rabcice.sk

Obec Zubrohlava

Plátennícka 464/2
029 43 Zubrohlava
+421 43 55 21 261
obeczubrohlava@orava.sk
www.zubrohlava.eu

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe