Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko-słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze
Zabytkowe perełki doliny Dunajca przejdą metamorfozę. Odrestaurowanie i zmodernizowanie dworu w Tylmanowej oraz Czerwonego Klasztoru poprawi ich dostępność dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo będziemy mogli podziwiać kompleksowo zrewitalizowany park przy dworze w Tylmanowej z urządzonym terenem, zielenią, punktem widokowym, miejscami odpoczynku, tablicami informacyjnymi.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Obiekty kulturalne
Rozpoczęcie projektu
01-10-2019
Zakończenie projektu
31-12-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0142/17-00
Budżet kwalifikowalny
2 843 168,68 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 416 693,33 EUR

Partner wiodący

Gmina Ochotnica Dolna

Osiedle Dłubacze 160
34-452 Ochotnica Dolna 
+48 18 26 20 910 
gmina@ochotnica.pl
www.ochotnica.pl

Partnerzy projektu

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
+421 22 04 64 111
podatelna@pamiatky.gov.sk
www.pamiatky.sk

Lokalizacja projektu