Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na polskiej i słowackiej Orawie
Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na polskiej i słowackiej Orawie
Orawa przezwycięża powstałe kiedyś podziały polityczne. Sąsiedzi z obu krajów nic nie robią sobie z granicy i tworzą wspólną promocję regionu. W Lipnicy Wielkiej powstało Centrum Produktu Lokalnego, a w Bobrovie - Muzeum i sala widowiskowa. Wydarzenia kulturalne wzmacniały więzi społeczne, tożsamość społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-11-2016
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0047/16-00
Budżet kwalifikowalny
690 272,78 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
586 731,83 EUR

Sukcesy projektu

  • Powstało Centrum Produktu Lokalnego w Lipnicy Wielkiej.
  • Budowa Muzeum i sali widowiskowej w Bobrowie.

Partner wiodący

Gmina Lipnica Wielka

Lipnica Wielka 518
34-483 Lipnica Wielka 
+48 18 26 34 595
gmina@lipnicawielka.pl
www.lipnicawielka.pl

Partnerzy projektu

Obec Bobrov

Námestie sv. Jakuba 173/3
029 42 Bobrov
+421 43 55 24 397, 43 55 24 398
obecbobrov@obecbobrov.sk
www.obecbobrov.sk

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe