Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Muszyna – Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza Polsko – Słowackiego
W ramach projektu będą przeprowadzone renowacje ważnych zabytków kultury w Sabinovie i Muszynie, które stanowią potencjał pozwalający tworzyć i rozbudowywać ofertę turystyczną skierowaną do odwiedzających z Polski i ze Słowacji. W projekcie zaplanowano renowację i remont muru obronnego miasta Sabinova oraz odbudowę znacznie uszkodzonej części zamku w Muszynie. Ich zły stan techniczny oraz stopniowa degradacja wymagają dużych prac remontowych, które pozwolą zapobiec ich dalszemu niszczeniu. .
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Obiekty kulturalne
Rozpoczęcie projektu
01-08-2019
Zakończenie projektu
31-12-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0118/17-00
Budżet kwalifikowalny
2 754 064,79 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 340 955,05 EUR

Sukcesy projektu

Zamek w Muszynie jest doskonałym przykładem architektury warownej pogranicza, a jego wspaniała historia jest systematycznie odkrywana na nowo. Średniowiecze Mury Miejskie Miasta Sabinov są jednym z najbardziej autentycznych zachowanych systemów obronnych miast królewskich we wschodniej Słowacji. Oba te obiekty mają ogromny potencjał, aby przyciągnąć wielu turystów, ale ich zły stan techniczny i słaba promocja umieszcza je w tle.

Muszyna przeprowadzi renowację i wzmocnienie murów Zamku. Oprócz tego przebuduje budynek baszty, zbuduje miejsca widokowe, sanitariaty wraz z niezbędnymi instalacjami. Wyznaczona zostanie również ścieżka dydaktyczna, zbudowana zostanie kładka i mała infrastruktura. 

W Sabinovie inwestycja obejmuje renowację wybranych części ruin, nieistniejących części najbardziej autentycznej zachowanej fortyfikacji miasta, co umożliwi przeprowadzenie prac konserwatorskich i rekonstrukcję kurtyn i częściową rekonstrukcję zachowanych wież. Uzupełnieniem będą badania archeologiczne, które dokładnie określą zakres napraw i renowacji wybranych części. 

Dodatkowo odbędzie się wizyta sąsiedzka dzieci w wieku szkolnym w celu poznania kolegów po drugiej stronie granicy i zapoznania się z obiektami wspólnego dziedzictwa kulturowego. Dzieci wyjadą na jednodniową wycieczkę, na której odwiedzą najważniejsze zabytki i spotkają się z rówieśnikami.

Wymiana doświadczeń pomiędzy Jednostkami Straży Pożarnej będzie polegać na organizacji dwóch jednodniowych warsztatów dotyczących procedur związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego przed powodzią i pożarem. Dzięki spotkaniom zorganizowanym u każdego z partnerów projektu nawiązana zostanie współpraca pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za działania w sytuacjach kryzysowych.

Partner wiodący

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Rynek 31
33-370 Muszyna
+48 18 47 14 009
gmina@muszyna.pl
www.muszyna.pl

Partnerzy projektu

Mesto Sabinov

Námestie slobody 57
083 01 Sabinov 
+421 51 48 80 422
msu@sabinov.sk
www.sabinov.sk 

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe