Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem
W Europie zaprojektowano sieć tras rowerowych o znaczeniu ogólnoeuropejskim - EuroVelo. Szlaki przecinają całą Europę z północy na południe i z zachodu na wschód. Łączna długość proponowanych tras to 65 500 km. W ramach tego projektu powstanie ponad 28 kilometrów trasy prowadzącej z Muszyny do Mniszka nad Popradem. Oprócz tego powstaną kładki, miejsca wypoczynku, a kolejne kilometry tras zostaną oznakowane.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ścieżki rowerowe
Rozpoczęcie projektu
01-07-2018
Zakończenie projektu
30-09-2021
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0111/17-00
Budżet kwalifikowalny
3 212 315,8 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 730 468,41 EUR

Sukcesy projektu

W ramach projektu powstał odcinek trasy rowerowej pomiędzy gminami Muszyna i Mníšek nad Popradem (28,11 km)

Na trasie partnerzy zbudowali 2 kładki przez rzekę Poprad - w gminach Legnava-Milik i Andrzejówka - M. Lipník.

Oprócz tego oznakowana zostanie trasa odcinka drogi o małym natężeniu ruchu, który łączy dolinę Popradu z Preszowem o długości 72 km. Na tym odcinku znajdują się miejscowości: M.Lipník - Plavnica - Lipany - Sabinov - Veľký Šariš - Prešov.

W Andrzejówce przy kładce oraz w Miliku powstaną strefy odpoczynku. W Sulinie powstanie Centrum Informacji Turystycznej. 

Partner wiodący

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Rynek 31
33-370 Muszyna
+48 18 47 14 009
gmina@muszyna.pl
www.muszyna.pl

Partnerzy projektu

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
+421 91 72 08 100
riaditel@severovychod.sk
www.severovychod.sk

 

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

Obchodná 1108/1
064 01 Stará Ľubovňa
+421 52 49 21 311
obecsarjastrabie@slnet.sk 
www.lrz.sk 

Film

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą projektu

Strona internetowa projektu:

www.eurovelo11.sk

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe