Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna Zdrój, Rytro
Projekt jest kontynuacją budowy trasy EuroVelo11 w rejonie Doliny Popradu - powstanie ponad 18 km trasy, w tym 8 km nowych dróg rowerowych oraz oznakowanie 10 km na istniejących odcinkach dróg o małym natężeniu ruchu.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ścieżki rowerowe
Rozpoczęcie projektu
01-09-2019
Zakończenie projektu
31-12-2021
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0109/17-00
Budżet kwalifikowalny
1 429 125,83 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 214 756,87 EUR

Sukcesy projektu

W ramach obecnego etapu zbudowane będą następujące odcinki:

  • Stara Lubowla – Chmeľnica (dł. 1,9 km)
  • Muszyna (od dzielnicy Folwark do stacji PKP, dł. 3,28 km)
  • Piwniczna - Rytro - Stary Sącz (dł. 13,5 km).

Powstaną również dwa Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (w Piwnicznej i Chmel’nicy) wyposażonych w stacje ładowania rowerów elektrycznych z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.

Wkrótce powstanie również film promocyjny pokazujący przebieg trasy i atrakcje krajobrazowo-przyrodniczo-historyczne w pobliżu. 

Partner wiodący

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

Rynek 20
33-350 Piwniczna-Zdrój
+48 18 44 64 043
gmina@piwniczna.pl
www.piwniczna.pl 

Partnerzy projektu

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Rynek 31
33-370 Muszyna
+48 18 47 14 009
gmina@muszyna.pl
www.muszyna.pl

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

Obchodná 1108/1
064 01 Stará Ľubovňa
+421 52 49 21 311
obecsarjastrabie@slnet.sk 
www.lrz.sk 

Gmina Rytro

33-343 Rytro 265
+48 018 446 90 51
gmina@rytro.pl
www.rytro.pl 

Lokalizacja projektu