Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna Zdrój, Rytro
Projekt jest kontynuacją budowy trasy EuroVelo11 w rejonie Doliny Popradu. W jego ramach powstało ponad 18 km trasy, w tym 8 km nowych dróg rowerowych oraz oznakowanie 10 km na istniejących odcinkach dróg o małym natężeniu ruchu. Oprócz tego stanęły miejsca wypoczynku dla rowerzystów.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ścieżki rowerowe
Rozpoczęcie projektu
01-09-2019
Zakończenie projektu
30-06-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0109/17-00
Budżet kwalifikowalny
1 393 644,65 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 184 597,87 EUR

Sukcesy projektu

Działania projektowe: Projekt wpisuje się w ogólnoeuropejskie działania Eurovelo. Finalnym skutkiem jest stworzenie kilkunastu transgranicznych tras obejmujących wielkie połacie Europy. W ramach tego projektu powstały odcinki na trasach: Stara Lubowla – Chmeľnica, Muszyna Folwark – stacja PKP, Piwniczna - Rytro - Stary Sącz. Na trasie powstały również dwa Miejsca Odpoczynku Rowerzystów, wyposażone w stacje ładowania rowerów elektrycznych z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.

Skutki długofalowe: Możliwość podróży rowerem na „drugą stronę” będzie okazją do zapoznania się z atrakcjami, historią czy kulturą sąsiadów, które jeszcze bardziej zachęcą do poznania przygranicznych terenów. Dzięki temu wzrośnie zrozumienie i świadomość, jak wiele łączy mieszkańców. Działania te przełożą się na wspólne realizowanie spotkań, wydarzeń, wymianę handlową, zwiększenie mobilności mieszkańców a także na zawiązywanie przyjaźni i relacji osobistych.

Partner wiodący

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

Rynek 20
33-350 Piwniczna-Zdrój
+48 18 44 64 043
gmina@piwniczna.pl
www.piwniczna.pl 

Partnerzy projektu

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Rynek 31
33-370 Muszyna
+48 18 47 14 009
gmina@muszyna.pl
www.muszyna.pl

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

Obchodná 1108/1
064 01 Stará Ľubovňa
+421 52 49 21 311
obecsarjastrabie@slnet.sk 
www.lrz.sk 

Gmina Rytro

Rytro 265
33-343 Rytro
+48 18 44 69 051

Lokalizacja projektu