Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
SKARBY PRZYRODY POGRANICZA Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy - innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie
Projekt „Skarby przyrody pogranicza (…)” tworzy atrakcyjny produkt turystyczno-rekreacyjno-edukacyjny, przy jednoczesnym wdrożeniu rozwiązań chroniących przyrodę. W Starym Sączu na Miejskiej Górze powstanie ścieżka w koronach drzew, która umożliwi oglądanie przyrody w sposób innowacyjny i bez ingerencji w samo siedlisko. Dojście do atrakcji stanowić będzie zaprojektowana ścieżka, pokazująca życie płazów bytujących w Popradzkim Parku Krajobrazowym, a także ucząca dzieci i młodzież prawidłowych zachowań w świecie przyrody. Ważnym elementem projektu będzie cykl warsztatów i kończąca projekt konferencja popularno-naukowa, które zostaną podporządkowane wypracowaniu rozwiązań, których celem będzie łączenie ochrony przyrody i zachowanie jej walorów dla następnych pokoleń.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego
Rozpoczęcie projektu
01-09-2019
Zakończenie projektu
31-12-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0099/17-00
Budżet kwalifikowalny
2 936 595,72 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 496 106,32 EUR

Sukcesy projektu

W Starym Sączu na Miejskiej Górze powstanie ścieżka w koronach drzew, która umożliwi oglądanie przyrody w sposób innowacyjny i bez ingerencji w samo siedlisko. Dojście do atrakcji stanowić będzie zaprojektowana ścieżka, pokazująca życie płazów bytujących w Popradzkim Parku Krajobrazowym, a także ucząca dzieci i młodzież prawidłowych zachowań w świecie przyrody.

W Lewoczańskiej Dolinie zaprojektowano ścieżkę pokazującą życie tutejszych płazów oraz najcenniejsze elementy miejscowej flory. Ścieżka poprowadzona zostanie wokół niewielkiego stawu – naturalnego siedliska płazów. Ważnym elementem projektu będzie cykl warsztatów i kończąca projekt konferencja popularno-naukowa, które zostaną podporządkowane wypracowaniu rozwiązań, których celem będzie łączenie ochrony przyrody i zachowanie jej walorów dla następnych pokoleń.

Twórcy projektu zwracali także uwagę, iż niezbędnym elementem podejmowanych działań jest również nowoczesna i podana w atrakcyjnej formie, edukacja ekologiczna, która będzie prowadziła do zmiany podejścia nas wszystkich do środowiska naturalnego i jego znaczenia dla człowieka.

Partner wiodący

Gmina Stary Sącz

Stefana Batorego 25
33-340 Stary Sącz
+48 18 44 60 270
gmina@starysacz.um.gov.pl
www.stary.sacz.pl 

Partnerzy projektu

Mesto Levoča

Námestie Majstra Pavla
054 01 Levoča
+421 53 45 14 001
mesto@levoca.sk
www.levoca.sk 

Galeria

Lokalizacja projektu