Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego
Remonty konserwatorskie, modernizacja budynków, poprawa dostępności dla zwiedzających, a także poszerzenie oferty muzeów poprzez stworzenie edukacyjnych parków, ogrodów sensorycznych czy ścieżek przyrodniczych – to tylko kilka zadań, które zostały zrealizowane w pięciu małopolskich i dwóch słowackich muzeach oraz w śląskim domu kultury.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Obiekty kulturalne
Rozpoczęcie projektu
01-06-2018
Zakończenie projektu
30-09-2021
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0098/17-01
Budżet kwalifikowalny
2 746 912,14 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 334 875,11 EUR

Sukcesy projektu

Projekt jest adresowany przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością ruchową oraz ze specjalnymi potrzebami. Do tych osób należą m.in. rodzice i opiekunowie z dziećmi, niewidomi i słabo widzący, niesłyszący i słabo słyszący, osoby z autyzmem oraz ADHD. Aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, partnerzy projektu nawiązali ścisłą, transgraniczną współpracę wielu obiektów muzealnych. 

W realizację projektu zaangażowanych jest osiem instytucji kultury, w tym pięć małopolskich muzeów, dwa żylińskie i śląski dom kultury. Liderem przedsięwzięcia jest Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

Efekty

6 obiektów zyskało nowe ogrody edukacyjno-sensoryczne. Ich celem jest pobudzenie zmysłów (węchu, słuchu, wzroku, dotyku) i emocji poprzez możliwość doświadczenia różnych zapachów, kolorów oraz dotykania odmiennych rodzajów nawierzchni.

W Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku (Muzeum –Dwory Karwacjanów i Gładyszów) powstał edukacyjny park historii budownictwa ludowego i maszyn z pogranicza polsko-słowackiego. Zrealizowano także wystawę strojów ludowych.

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem stworzyło m.in. miniaturowe makiety najważniejszych obiektów w stylu witkiewiczowskim, z opisem w języku Braille’a, które są przeznaczone dla osób niewidzących i słabowidzących. Przygotowało także sensoryczne zestawy edukacyjne, które eksponują elementy z motywami w stylu podhalańskim.

Muzeum Liptowskie stworzyło strefę wypoczynkowo-relaksacyjną na terenie Muzeum Wsi Liptowskiej w Pribylinie.

W Szlachtowej pomieszczenia studyjne udostępnione dla zwiedzających wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym będą wykorzystywane do celów edukacyjno-wystawienniczych, w których realizowane będą programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

W Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie w strefie gliny, na placu przed domem z Chrzanowa, znajduje się altana do zajęć dydaktycznych (koło garncarskie i stół do lepienia z gliny, dostosowany do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach). Na strefę roślin, będącą równocześnie strefą dotyku, zapachu i dźwięku, składają się ścianki z nasadzonymi roślinami, mające na celu stymulowanie zmysłu dotyku, zapachu i koloru. Obok znajduje się strefa dźwięków, gdzie w drewnianych ramach zawieszone są rury bambusowe, stalowe i drewniane talerze.

Remonty obiektów przeprowadzono w Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju i w renesansowym budynku w Orawskim Podzamczu. Wybudowano podjazd oraz pawilon umożliwiający prezentację zbiorów muzealnych osobom ze specjalnymi potrzebami. Dopełnieniem projektu jest aplikacja na urządzenia mobilne, która pozwala na samodzielne zwiedzanie obiektów muzealniczych. Aplikacja umożliwia nawigację osobom z uszkodzeniem wzroku.

Stworzone produkty przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności i dostępności obiektów muzealnych na pograniczu dla osób ze specjalnymi potrzebami po obu stronach granicy. Jest to pierwszy projekt z terenu pogranicza polsko-słowackiego odpowiadający na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w sposób kompleksowy i nowoczesny.

Partner wiodący

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Walerego Wróblewskiego 10 A
38-300 Gorlice
+48 18 35 35 618
galeria@gorlice.art.pl
www.muzeum.gorlice.pl 

Partnerzy projektu

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavovo námestie č. 7
026 01 Dolný Kubín
+421 43 58 64 780
rezervacie@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Zubrzyca Górna
34-484 Zubrzyca Górna
+48 18 28 52 709
biuro@orawa.eu
www.orawa.eu

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Jagiellońska 56
33-300 Nowy Sącz
+48 18 44 37 708, 18 44 37 865
sekretariat@muzeum.sacz.pl 
www.muzeum.sacz.pl

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Podzamcze 1
32-551 Wygiełzów
+48 32 62 28 749
sekretariat@mnpe.pl 
mnpe.pl 

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Niepodległości 42
43-502 Czechowice-Dziedzice
+48 32 21 53 285
mdk@mdk.czechowice-dziedzice.pl
www.mdk.czechowice-dziedzice.pl 

Liptovské múzeum v Ružomberku

Námestie Štefana Nikolaja Hýroša 10
034 01 Ružomberok
+421 44 43 22 468
sekretariat@liptovskemuzeum.sk
www.liptovskemuzeum.sk 

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Krupówki 10
34-500 Zakopane
+48 18 20 15 205
biuro@muzeumtatrzanskie.pl
www.muzeumtatrzanskie.pl

Galeria

Film

Strona internetowa projektu:

https://www.muzeaotwarte.pl/

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe