Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I– budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu
Działania w projekcie łączą polskie i słowackie miejscowości uzdrowiskowe ścieżką rowerową, częściowo wybudowaną, a częściowo poprowadzoną po istniejących odcinkach dróg o małym natężeniu ruchu. Uzupełnieniem budowy oraz oznakowania ścieżek jest aplikacja mobilna Aquavelo, która pozwala zaplanować korzystanie z trasy rowerowej, a także odkryć naturalne krajobrazowe i architektoniczne atrakcje położone wzdłuż, a także wokół trasy.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
E-produkty i e-usługi
Rozpoczęcie projektu
02-01-2017
Zakończenie projektu
30-09-2020
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0015/16-04
Budżet kwalifikowalny
5 027 025,80 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
4 272 971,89 EUR

Sukcesy projektu

W ramach projektu wyznaczona została pętla rowerowa o długości 230,91 km, na którą składa się 29,63 km nowo wybudowanej lub zmodernizowanej trasy rowerowej oraz 201,28 km oznakowanej trasy po drogach o małym natężeniu ruchu.

Trasę uzupełnia 5 obiektów inżynieryjnych (kładki), 17 Miejsc Odpoczynku Rowerzysty, około 50 tablic informacyjnych i szereg elementów małej architektury. Całość szlaku jest oznakowana w jednolity sposób. 

Całość uzupełnia aplikacja na urządzenia mobilne. 

Partner wiodący

Związek Gmin Krynicko- Popradzkich w Muszynie

Rynek 31
33-370 Muszyna
+48 18 47 14 009
www.cms33.vpo87.iat.pl 

Partnerzy projektu

Mesto Bardejov

Radničné námestie 16
085 01 Bardejov
+421 54 48 62 122
primator@bardejov.sk
www.bardejov.sk

Miasto i Gmina Szczawnica

Szalaya 103
34-460 Szczawnica
+48 18 26 22 203
miasto@szczawnica.pl
www.szczawnica.pl/ 

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa

Obchodná 1108/1
064 01 Stará Ľubovňa
+421 52 49 21 311
obecsarjastrabie@slnet.sk 
www.lrz.sk 

Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" – BARDEJOV

Radničné námestie č. 16
085 01 Bardejov
+421 54 47 22 641
info@visitbardejov.sk
www.visitbardejov.sk 

Materiały

Strona internetowa projektu:

www.aquavelo.eu/index.php/sk/

Lokalizacja projektu