Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Łączy nas natura i kultura
Interreg Polska-Słowacja to nie tylko projekty standardowe, ale także mikroprojekty, nad którymi czuwają Euroregiony wraz z partnerami ze Słowacji. Projekt Parasolowy pt. „Łączy nas natura i kultura” realizowany w partnerstwie Euroregionu „Tatry”, WJT Preszów i WJT Żylina służy wdrażaniu takich mikroprojektów, a ich celem jest większa atrakcyjność pogranicza polsko-słowackiego w zakresie dziedzictwa oraz promocja jego walorów.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wymiana zabytków ruchomych i muzealiów
Rozpoczęcie projektu
17-02-2016
Zakończenie projektu
30-06-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0005/16
Budżet kwalifikowalny
8 758 885,37 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
7 445 052,44 EUR

Partner wiodący

Związek Euroregion "Tatry"

Jana III Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 66 953
euroregion.tatry@pro.onet.pl
www.euroregion-tatry.eu

Partnerzy projektu

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
+421 51 70 81 903
predseda@vucpo.sk
www.vucpo.sk

Lokalizacja projektu