Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Budujemy-Jeździmy-Poznajemy
Głównym cel projektu było stworzenie nowego produktu ruchu turystycznego na pograniczu polsko słowackim, a tym samym podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Ľubovni w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Projekt adresowany jest do mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego i Starej Ľubovni oraz turystów odwiedzających ten region, korzystających z produktów projektu.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ścieżki rowerowe
Rozpoczęcie projektu
01-06-2017
Zakończenie projektu
31-05-2018
Numer Projektu
INT/ET/PO/1/I/B/0084
Budżet kwalifikowalny
118 402,75 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
99 991,11 EUR

Sukcesy projektu

Główne działania zrealizowane w ramach mikroprojektu:

  • Wykonanie aplikacji mobilnej „Sądecko-Spiskie Wrota”;
  • Wydanie przewodnika z opisem 16 wycieczek rowerowych po pograniczu polsko-słowackim;
  • Udział w targach turystycznych.

Partner wiodący

Mesto Stará Ľubovňa

Obchodná 1
064 01 Stará Ľubovňa
+421 52 43 15 111
mesto@staralubovna.sk
www.staralubovna.sk

Partnerzy projektu

Powiat Nowosądecki

Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz
+48 18 41 41 600
powiat@nowosadecki.pl
www.nowosadecki.pl

Lokalizacja projektu